1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
V rámci tzv. zelených produktov sa zameriavame na rôzne oblasti, predovšetkým podporu udržateľnej produkcie, životné podmienky zvierat, uvedomelé stravovanie, starostlivosť o biodiverzitu, ale napr. aj na zodpovedné zaobchádzanie s potravinami, či podporu domácej produkcie. Popri tom systematicky optimalizujeme obaly výrobkov našich privátnych značiek.