1. home
  2. Udržateľnosť

Nahliadnite do našich aktivít a vydajte sa s nami za lepšou budúcnosťou

V BILLE si želáme, aby bol svet krajším miestom na život. Chceme všetkým ponúknuť lepšiu budúcnosť a myslíme si, že udržateľné podnikanie je jedinou cestou vpred. S veľkým nasadením sa angažujeme v oblastiach zameraných na produkciu a predaj udržateľných výrobkov, ochranu životného prostredia, podporu charitatívnych organizácií alebo našich zamestnancov. 

Správa o trvalej udržateľnosti

Udržateľnosť

Udržateľnosť je v dnešnej dobe téma viac než aktuálna. Ľudstvo spotrebuje viac zdrojov, než aby Zem dokázala súčasne regenerovať. Naša planéta má limity a je potrebné sa o ňu starať a zachovať ju zdravú pre budúce generácie. V BILLA si uvedomujeme, že táto cesta si vyžaduje konzistentnosť, vytrvalosť a tiež odvahu a je možná len v spolupráci s našimi partnermi v rámci celého hodnotového reťazca. Naším cieľom je podnikať zodpovedne s ohľadom na planétu, ľudí a životné prostredie. Udržateľnosť je preto integrálnou súčasťou našej obchodnej stratégie a každodennej práce.

Naše ciele a záväzky

2022

nepredávať živé kapry a neumožniť ich predaj tretím stranám

nepredávať pyrotechniku a neumožniť jej predaj tretím stranám

2023

odstrániť z obalov vlastných značiek čierne plasty

2025

znížiť spotrebu plastov o 20 %

znížiť spotrebu plastov v sortimente

ovocia a zeleniny a pečiva o 30 %


ukončiť predaj vajec z klietkového chovu

2030

znížiť emisie skleníkových plynov o 30 %

100 % recyklovateľné, opakovane použiteľné alebo 

kompostovateľné obaly výrobkov privátnych značiek 


obaly z papiera recyklovateľné, alebo FSC a PEFC 

certifikované, to zn. z materiálov pochádzajúcich zo 

zodpovedného lesného hospodárstva

2040

dosiahnuť klimatickú neutralitu

Náš prístup k udržateľnosti je zadefinovaný v štyroch pilieroch