1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zamestnanci
Sme presvedčení, že za každou úspešnou firmou stoja spokojní zamestnanci. V BILLA ich pracuje viac ako 4 000, ktorí sa či už v predajniach, skladoch, alebo v našej centrále s veľkým nasadením a odhodlaním starajú o potreby našich zákazníkov. Ako stabilný a férový zamestnávateľ sa k nim správame s úctou a rešpektom, podporujeme ich rozvoj a zohľadňujeme ich individuálne potreby. Všetko s cieľom zabezpečiť „Kvalitu pre každého“.

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie predstavuje prepojenie teoretických vedomostí s praktickou prípravou a umožňuje študentom stredných škôl získať vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre ich budúce povolanie.

Trainee

Pre mladých profesionálov, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru v maloobchode, ponúkame lokálny aj medzinárodný trainee program. Ide o atraktívny a zaujímavý program, ktorý je prispôsobený profilu a individuálnym záujmom uchádzačov. Trainee je zároveň ideálnou príležitosťou pre tých, ktorí sa chcú učiť nové veci, vzdelávať a posúvať sa, spoznávať rôzne pracovné prostredia. Tento program im umožní byť súčasťou formovania budúcnosti firmy a maloobchodu.

Letné tábory

Letné tábory sú v BILLA dlhoročnou tradíciou. V spolupráci s naším OZ BILLA Ľuďom ich  každoročne organizujeme počas hlavných letných prázdnin a deťom našich zamestnancov tak zabezpečujeme plnohodnotné trávenie voľného času v atraktívnych lokalitách s bohatým programom. Vďaka týmto táborom sa naše deti spoznajú a vznikajú nové priateľstvá, ktoré pretrvajú aj po skončení tábora. 

Grantový program

Prostredníctvom grantového programu podporujeme našich talentovaných kolegov a ich rodinných príslušníkov. Program je zameraný na rozvoj talentu v oblasti športu, kultúry či umenia. Spustili sme ho v roku 2019 a dodnes sme podporili niekoľko desiatok zamestnancov. Maximálna suma grantu je 1000 € na zamestnanca. 


Práca za rohom

BILLA si za 30 rokov svojho pôsobenia na Slovensku vybudovala širokú sieť predajní, dve logistické centrá a centrálu. Preto je ideálnou voľbou pre tých, ktorí si prácu hľadajú v blízkosti bydliska. K nám to majú zamestnanci naozaj na skok a ušetria vzácny čas a peniaze na dopravu. Vychádzame im v ústrety aj v prípadoch, keď sa rozhodnú presťahovať. Prácu im vieme ponúknuť aj v blízkosti ich nového domova.

Rôznorodé možnosti

Prinášame pracovné príležitosti a zaujímavú prácu vo viac ako 150 predajniach, v dvoch logistických centrách, alebo v centrále, ktorá riadi sieť predajní aj logistiku na Slovensku. Uplatniť sa môžete v niektorej z mnohých oblastí ako Nákup, Hygiena, Marketing, Business Development, Stavba a technika, Ľudské zdroje, Predaj, IT, atď. Svojim zamestnancom umožňujeme aj prácu na kratší pracovný úväzok a nie je pre nás dôležité, či do BILLA prichádzajú s odborným vzdelaním, alebo využijú šancu ako nováčik. Každého nového zamestnanca odborne a metodicky zaškolíme.

Rozvoj zamestnancov

V BILLA si uvedomujeme, že naším najcennejším aktívom sú zamestnanci. Ich spokojnosť a rozvoj sú pre nás preto prioritou. Ciele a ďalšie vzdelávanie každého zamestnanca nastavujeme na mieru tak, aby boli pre nich motivujúce, zmysluplné a aby získané vedomosti vedeli využiť v praxi. Ponuka školení je pestrá a je určená pre rôznorodé pracovné úrovne a pozície. Vytvorili sme špeciálny vzdelávací program pre manažérov predajní, ponúkame transfer v rámci firmy a kariérny rast.

Wellbeing zamestnancov

Psychologická poradňa

Naša anonymná a bezplatná psychologická linka pomáha zamestnancom zvládať psychicky náročné obdobie, dlhodobý tlak či nepokoj. Okrem telefonickej linky môžu zamestnanci využiť aj e-mailovú formu komunikácie.


Bežecká komunita

V BILLA povzbudzujeme k pohybu a športu aj našich kolegov. Od prvého behu v roku 2017, ktorého sa zúčastnilo 5 zamestnancov, sa BILLA dopracovala až ku kompletnej bežeckej komunite. Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na bežeckých pretekoch a postupne zisťujú, že hýbať sa je dôležité. Naša komunita sa každý rok postupne rozširuje o ďalších členov, z čoho máme veľkú radosť.


Teambuilding

Teambulding je skvelá forma, ako stmeliť tím a zefektívniť spoluprácu vo firme. Pre našich zamestnancov preto pravidelne organizujeme rôzne túry, splavy alebo lyžovačky. Kolegovia, ktorí sa poznajú len z pracoviska alebo cez telefón, či e-mailovú komunikáciu, sa pri týchto aktivitách majú možnosť spoznať aj inak a zažiť spolu niečo výnimočné a netradičné.

Diverzita a otvorenosť

Diverzita, čiže rôznorodosť je prirodzenou súčasťou spoločnosti BILLA. Vyplýva z podstaty našej činnosti, pre ktorú potrebujeme široké spektrum zamestnancov, čo sa týka vzdelania, nápadov, veku, zručností atď. Naša vzájomná interakcia v rámci spoločnosti aj s externými partnermi sa vyznačuje vzájomným uznaním a rešpektom. Poskytujeme priestor na osobný rast a zamestnancom vytvárame príležitosti na realizáciu vlastných nápadov. Rôznorodosť a otvorenosť nás posúvajú vpred. Vďaka nim sme inovatívnejší a kreatívnejší a dokážeme sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam.

BILLA Anjel: Pomáhame si navzájom

Projekt BILLA Anjel je zameraný na pomoc spolupracovníkom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Ide o sériu finančných zbierok, prostredníctvom ktorých si ako kolegovia navzájom pomáhame, prejavujeme empatiu a spolupatričnosť. Pomoc je o to cennejšia, že ide priamo od kolegov ku kolegom a cez OZ BILLA Ľuďom je podporená aj spoločnosťou, v ktorej pracujú.