1. home
  2. Pre verejnosť a médiá
  3. Supply chain initiative

Supply chain initiative

BILLA Slovensko sa 8. 6. 2015 pripojila s európskej iniciatíve Supply chain initiative. Týmto krokom sa dobrovoľne zaväzujeme dodržiavať férové obchodné postupy v potravinovom a dodávateľskom reťazci.


Na korektných vzťahoch s našimi dodávateľmi nám záleží.


Sú základným kameňom našej filozofie, pretože bez nich by sme naším zákazníkom nemohli garantovať služby, na aké sú v Bille zvyknutí. Kvalitu, prvotriednu čerstvosť a bohatý sortiment prinášame ľuďom vďaka korektnej a stabilnej spolupráci s našimi dodávateľmi.


Konštruktívny dialóg


To je základ každej dobrej spolupráce. K férovým obchodným postupom patrí aj zriadenie kontaktného miesta pre registrovaných obchodných partnerov, kde dostanú priestor na riešenie sporov v prípade, že sa domnievajú, že boli tieto postupy porušené. Túto povinnosť vyplývajúcu z dobrovoľnej iniciatívy sme si splnili zriadením kontaktnej skupiny, na ktorú sa dodávatelia môžu pri riešení sporov s dôverou obrátiť. Podnety je možné zasielať na ktorúkoľvek z nasledujúcich e-mailových adries:


Ing. Marek Doležal, CEO

e-mail: m.dolezal@billa.sk


Juraj Hován, head of CM department (food / non-food)

e-mail: j.hovan@billa.sk


Radoslava Mračnová, právnik

e-mail: r.mracnova@billa.sk


Ing. Tomáš Staňo, CFO

e-mail: t.stano@billa.sk


SCI@rewe-group.com