1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Sme spoločnosť, fungujúca s pevnými hodnotami, ktorá dbá na to, aby sa úspechy v podnikaní rovnako odzrkadľovali v aktivitách zameraných na spoločenskú zodpovednosť. BILLA sa dlhodobo snaží hľadať nové možnosti podpory detí, rodín či zdravého životného štýlu, pomáhajúc jednotlivcom, i celým skupinám. Dôsledne si vyberáme partnerov, s ktorými spoločne hľadáme najadresnejšiu cestu k pomoci. Výsledkom takýchto spoluprác je pomoc ľuďom prepadávajúcim cez sito štátnej podpory, osveta o prevencii zameranej na zdravie a pohyb, či podpora celých komunít.