1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť

Za viac ako 30 rokov svojej existencie sa BILLA stala jednou veľkou komunitou ľudí, ktorým nie je ľahostajné spoločenské dianie, životné prostredie ani narastajúca chudoba vo svete. Nie sme ľahostajní, sme zodpovední. Okolie, či celospoločenské dianie nechceme iba pozorovať z bezpečnej vzdialenosti. Hľadali sme najlepší spôsob ako zastrešiť našu víziu a chuť pomáhať, aby sme podporili a motivovali čo najviac ľudí.

V roku 2016 sme založili občianske združenie BILLA ľuďom, kedy sme sa rozhodli našu pomoc a podporu ľuďom viac skoordinovať a zefektívniť.