1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Životné prostredie, klíma a energie

Ekologickejší nákup chleba či rožkov.

Od júna 2022 postupne zavádzame na našich predajniach celopapierové vrecká na pečivo. Plastovému oknu na vreckách je tak koniec, čo zjednoduší ich triedenie a recykláciu. Nové vrecká sú vyrobené zo 100% celulózy a drevo použité na ich výrobu pochádza zo zodpovedného lesného hospodárstva s certifikátom FSC. Okrem zmeny materiálu majú nové papierové vrecká optimalizovaný aj rozmer, takže sa pri ich výrobe spotrebuje menej materiálu.


Zavedením nových papierových vreciek na pečivo ročne ušetríme takmer 7 000 kg plastu a priblížime sa k naplneniu nášho cieľa znížiť jeho spotrebu o 20% do roku 2025.

Ekologické nákupné košíky

V BILLA si uvedomujeme si, že prírodné zdroje nie sú neobmedzené, preto sa ich v najväčšej možnej miere snažíme chrániť a využívať efektívne. Od júna 2022 sme preto začali nákupné košíky v našich predajniach vymieňať za ich ekologickejšiu verziu. Nové košíky sú zo 75 až 95 % vyrobené z recyklovaného polypropylénu, vďaka čomu je ich ekologická stopa v porovnaní s bežnými košíkmi výrazne nižšia. 

Vďaka novým košíkom z recyklovaného plastu predchádzame plytvaniu materiálmi a podporujeme princípy obehového hospodárstva. Ekologické košíky by mali postupne pribudnúť na všetkých našich predajniach.


Vratné ekologické prepravky

K ochrane životného prostredia prispievame používaním udržateľných prepraviek od firmy IFCO, lídra v oblasti opakovane použiteľných obalov na čerstvé výrobky. Prepravky od IFCO sú 100 % recyklovateľné, vyrobené z bezpečných materiálov určených na prepravu čerstvých produktov a najmä vratné, čím je zabezpečené ich opakované použitie v dodávateľskom reťazci. Vďaka využívaniu týchto špeciálnych prepraviek v sieti supermarketov BILLA za jeden rok ušetríme viac ako 1100 ton emisií oxidu uhličitého, takmer 21 000 kubíkov vody a viac ako 600 ton pevného odpadu.


IFCO prepravky zabezpečujú lepší dodávateľský reťazec čerstvých potravín aj tým, že chránia čerstvosť a kvalitu a znižujú náklady, potravinový odpad a dopad na životné prostredie v porovnaní s obalmi na jedno použitie.

Chladenie a vykurovanie

Naším cieľom je do roka 2030 znížiť spotrebu CO2 o 30 %. Preto v našich predajniach zavádzame energeticky efektívne technológie. Na vykurovanie využívame odpadové teplo z chladiacich zariadení a na tento typ vykurovania postupne prechádzame vo všetkých našich budovách. Vďaka tejto technológii šetríme prírodné zdroje, ako napr. Plyn a jej ďalšou výhodou je úspora na elektrickej energii približne 5 - 10 %. Chladiace zariadenia v našich predajniach sú ekologické a aj v nich využívané chladivo. Zaviedli sme ich ako prvý potravinový reťazec na Slovensku a máme ich 100 % zatvorené, čím šetríme energiu a udržujeme tovar dlhšie čerstvý. Náklady na elektrickú energiu sme vďaka tomu znížili v priemere o 15 % v každej predajni a na vykurovanie o 18 %.


Elektromobilita

Počas nakupovania môžu zákazníci BILLA bezplatne využiť niektorú z našich nabíjacích staníc na elektromobily. Prvé 2 nabíjacie stanice spoločnosť vybudovala Ešte v roku 2016 v Bratislave na Bajkalskej ulici a zakúpila aj 2 elektromobily určené na krátke služobné cesty. Plánujeme aj ďalšiu expanziu nabíjacích staníc s cieľom pokryť všetky regióny Slovenska. Postupne by sme radi rozšírili náš vozový park aj o ďalšie elektromobily s dlhším dojazdom, aby bolo možné presúvať sa aj medzi jednotlivými regiónmi. Predpríprava na nabíjacie stanice je preto štandardnou súčasťou výstavby nových predajní a rekonštrukcií tých existujúcich.


Bratislava Bajkalská, 2 stojany, každý s výkonom 2×22 kW – čiže naraz sa môžu nabiť až 4 vozidlá

Žiar nad Hronom, A. Kmeťa – 2 × 22 kW

Galanta – 2 × 22 kW

Malacky – 2 × 22 kW

Senec – 2 × 22 kW

Záhorská Bystrica – 2 × 22 kW

Veľký Meder – 2 × 22 kW

Trnava, Hospodárska – DC 25 kW (CHAdeMO, CCS)

Trenčín, Pred poľom – DC 25 kW (CHAdeMO, CCS


Logistika

Logistika zohráva dôležitú úlohu v úsilí o zníženie emisií. V BILLA je naším cieľom znižovať našu ekologickú stopu, efektívne využívať zdroje a zavádzať moderné technológie a pracovné nástroje, ktoré sú nielen bezpečné a funkčné, ale i priateľské k životnému prostrediu.  

 

Kamióny na LNG pohon

Vozidlá spoločnosti NAD-RESS jazdiace na skvapalnený zemný plyn (LNG) vypúšťajú do ovzdušia výrazne menej emisií. Jeden LNG kamión s najazdenými 125 000 Kilometrami ročne ušetrí takmer 40 ton emisií oxidu uhličitého v porovnaní s dieslovými motormi. Naše predajne po celom Slovensku plánujeme zásobovať flotilou 70 eko kamiónov. 

 

Transportné cesty

Optimalizujeme a plánujeme ich vopred, aby boli kamióny čo najefektívnejšie vyťažené a cesta, čo možno najkratšia.   

ISO 50001

S implementáciou normy a získaním certifikátu ISO 50001 (Energy Management System) prijala spoločnosť BILLA energetickú politiku, Ktorou sa zaväzuje využívať najmodernejšie technológie a zvyšovať tak energetickú efektívnosť. V súvislosti s prijatím energetickej politiky sme si stanovili ciele – medzi rokmi 2012-2022 znížiť spotrebu elektrickej energie na m² predajnej plochy o 20 % a znížiť emisie CO₂ o 30 %. Tento cieľ a nám podarilo splniť už v roku 2020 a pri emisiách CO₂ sme dosiahli redukciu až 41 %.


Služobné cesty a vozidlá

Prehodnocujeme služobné cesty a tam, kde je to možné ich rušíme a stretnutia presúvame do online priestoru, ktorý sa stal počas pandémie bežnou súčasťou spoločností. Zmeny a udržateľnejšie riešenia plánujeme zaviesť aj vo flotile našich služobných vozidiel a uprednostniť alternatívne palivo.

Obaly

Téma obalov je pre nás veľmi dôležitá, pretože prostredníctvom výrobkov vlastných značiek ich vyrobíme množstvo. Uvedomujeme si, že za tieto obaly máme zodpovednosť. Našou snahou je ich preto znižovať a prinášať na trh také obaly, ktoré sú recyklovateľné a dostávajú sa späť do obehu, kde sa z nich vyrobí nový obal. Tam, kde je to možné, obaly rušíme alebo zmenšujeme ich objem. Šetríme tým nielen prírodné zdroje, ale aj spotrebu emisií, ktoré vznikajú pri ich výrobe.

Plasty

Zníženie spotreby plastov patrí medzi naše priority. Do roku 2025 sme sa preto zaviazali znížiť ich spotrebu o 20 % v obaloch privátnych značiek a v sortimente ovocia a zeleniny a pečiva až o 30 %. Jednorazové plastové produkty, ako slamky, riad, či príbor sme vyradili z nášho sortimentu už v roku 2018. Ušetrili sme tým v rámci celého koncernu REWE takmer 18 ton plastu. Na našich obslužných pultoch sme plasty nahradili ekologickejšími variantmi obalov, kde je úspora ďalšia tona plastu.

Energia šetrná k životnému prostrediu

Až 84 % našej elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu šetríme viac než 8 000 ton CO₂ ročne. V našich predajniach a skladoch používame LED osvetlenie, ktoré produkuje viac svetla než obyčajné žiarovky, majú dlhšiu životnosť, nízku spotrebu a neobsahujú ortuť a iné škodlivé kovy.