1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zachovať biodiverzitu za pomoci uplatnenia postupov udržateľného rozvoja v poľnohospodárstve, lesníctve, turistike a v iných odvetviach. RA certifikuje kávu, banány, citrusy, ale aj iné produkty alebo služby za podmienok dodržiavania stanovených štandardov, a to ochrany životného prostredia i práv pracovníkov.


Svoje sily s organizáciou RA spojil v roku 2018 certifikačný program UTZ, aby vytvorili lepšiu budúcnosť pre ľudí a prírodu a aby boli ešte lepším partnerom pre mnohé zainteresované strany, s ktorými spolupracujú.


www.rainforest-alliance.org