1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. Fairtrade

Fairtrade

Znamená férový, spravodlivý obchod. Cieľom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom, zamestnancom a remeselníkom z krajín globálneho Juhu (krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky) možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Pestovatelia a zamestnanci dostávajú v rámci systému Fairtrade za svoje kakao alebo kávu výkupnú cenu, ktorá zodpovedá nákladom na pestovanie či výrobu a zároveň umožňuje dôstojné živobytie. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrnosť k životnému prostrediu.V rámci systému Fairtrade rozlišujeme špeciálne známky (napr. zlato a bavlna) a známky pre suroviny (kakao, ruže a bavlna).


www.fairtrade-slovensko.sk