1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. Dolphin Safe

Dolphin Safe

Označenie Dolphin Safe udeľuje výrobcom produktov z tuniaka organizácia Earth Island Institute. Spoločnosti zapísané do certifikačnej schémy „Dolphin Safe“ sa musia riadiť  štandardmi, ktoré zakazujú ohrozovanie delfínov pri love tuniakov – či už prenasledovanie, chytanie do sietí alebo akékoľvek poranenie.


www.savedolphins.eii.org