1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. Programme for the Endorsement of Forest Certification

Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy. Produkty označené touto pečaťou sú vyrobené z dreva pochádzajúceho z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov.