1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. MSC (Marine Stewardship Council)

MSC (Marine Stewardship Council)

Je nezávislá nezisková organizácia, ktorá stanovuje štandard pre udržateľný rybolov. Jej cieľom je prispieť k zdraviu svetových oceánov uznávaním a oceňovaním trvalo udržateľných rybárskych praktík, ovplyvňovaním rozhodnutí ľudí pri nákupe morských plodov a spoluprácou s partnermi na transformácii trhu s rybami a morskými plodmi na udržateľný.


www.msc.org