1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

Ryby s týmto symbolom pochádzajú z akvakultúry (z chovu), ktorá bola nezávisle certifikovaná v zmysle smerníc ASC pre zodpovedný chov. Cieľom ASC je zvýšiť udržateľnosť chovu rýb a morských živočíchov s ohľadom na zachovanie optimálnych životných podmienok pre ryby, ale i zdravého životného prostredia.


www.asc-aqua.org