1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. Neplytváme potravinami

Neplytváme potravinami

Potravinový odpad prispieva k znečisteniu ovzdušia a tvorbe CO₂ 8 až 10 %. Preto v BILLA potraviny, ktorým končí doba min. trvanlivosti alebo doba spotreby, ponúkame za zvýhodnené ceny. Intenzívne spolupracujeme aj s Potravinovou bankou Slovenska, ktorej naše predajne odovzdávajú potraviny vhodné na darovanie. Tá ich ďalej distribuuje ľuďom v núdzi po celom Slovensku.