1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. Životné podmienky zvierat

Životné podmienky zvierat


Téma životných podmienok zvierat je pre spoločnosť BILLA už roky veľmi dôležitá a intenzívne sa zasadzujeme o zodpovedný prístup v tejto oblasti. Dlhodobo nepredávame živé ryby a zábavnú pyrotechniku sme v ponuke nemali nikdy. Tento náš prístup deklarujeme od roku 2022 aj verejne, formou oficiálneho záväzku. Predaj živých rýb a pyrotechniky neumožníme na našich pozemkoch ani tretím stranám.

V BILLA sa spolu s naším materským koncernom REWE podieľame na mnohých iniciatívach, ktoré zlepšujú životné podmienky zvierat. Sformulované tiež máme jasné požiadavky na udržateľnú výrobu produktov živočíšneho pôvodu.
Popri výrobe a chove zohľadňujúcom životné podmienky zvierat  citlivo vnímame aj tému zábavnej pyrotechniky, ktorá má množstvo negatív nielen pre zvieratá a životné prostredie, ale aj pre deti a starších ľudí.  Sme presvedčení o tom, že v 21. storočí môžu silvestrovské oslavy vyzerať inak – ohľaduplne, rešpektujúc svoje okolie.Skupina REWE, do ktorej patrí aj BILLA s.r.o., sa zaviazala, že ukončí predaj vajec z klietkového chovu do roku 2025 a nahradí ich vajcami z podstielkového chovu, z voľného výbehu a biochovu.

Reagujeme tak na potreby našich zákazníkov, ktorí majú o vajíčka z alternatívnych chovov z roka na rok vyšší záujem. Zároveň považujeme za potrebné zlepšovať životné podmienky zvierat.

Spoločnosť BILLA s.r.o. predáva na pultoch svojich predajní 100 % vajec zo Slovenska. Naším cieľom je ponúkať čo najviac tovaru od slovenských dodávateľov a so slovenským pôvodom, pokiaľ to slovenská produkcia dokáže pokryť.