1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zelené produkty
  4. Zodpovedné lesné hospodárstvo

Zodpovedné lesné hospodárstvo

Hlavným cieľom systému FSC (Forest Stewardship Council) je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Veľký dôraz sa kladie na presadzovanie prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva. Vyťažené drevo, spĺňajúce kritériá sa označí logom FSC, aby mohlo byť ďalej sledované počas jeho pohybu v rámci spotrebiteľského reťazca a tým sa zaručila dôveryhodnosť celého systému.


www.fsc.org