1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty
  5. Zdravé oči už v škôlke

Zdravé oči už v škôlke

Program „Zdravé oči už v škôlke“, za ktorým stoja o. z. BILLA ľuďom a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), je otvorený pre všetky materské školy na Slovensku. Odštartoval ešte začiatkom roka 2017, pričom počas piatich ročníkov odborníci úspešne skontrolovali zrak viac ako 85 000 deťom.


Tento preventívny projekt, ktorého sme súčasťou, pomáha rodičom chrániť to najcennejšie čo majú, svoje deti.


Ďalekozrakosť, krátkozrakosť, nerovnakosť zreničiek či nerovnomerné zakrivenie rohovky. Aj takéto poruchy zraku vie odhaliť autorefraktometer, špeciálny prístroj, ktorý používajú odborne vyškolení pracovníci ÚNSS v rámci projektu „Zdravé oči už v škôlke“.

Škôlkari absolvujú pod odborným dohľadom bezbolestné a bezkontaktné meranie zraku, pričom každý z nich dostane certifikát, s ktorým v prípade nálezu rodič môže navštíviť detského očného lekára. Čím skôr je u malého pacienta odhalená prípadná očná porucha, tým väčšia je šanca na úplné vyliečenie.

PREČO JE PROGRAM ZAMERANÝ NA ŠKÔLKÁROV?


Deti nevedia automaticky zhodnotiť či dobre vidia, pričom rôzne odchýlky si u našich najmenších nemusia všimnúť ani rodičia či pani učiteľky. Preto je veľmi dôležité, aby kontrolu zraku zobrali do rúk odborníci. V skoršom veku deti rovnako lepšie reagujú na prípadnú liečbu.


Prečo je kontrola detského zraku taká dôležitá?


Od začiatku bola hlavným cieľom tohto programu kontrola detského zraku v materských školách po celej krajine. „Vítam tento preventívny program, pretože umožňuje dieťaťu podstúpiť vyšetrenie v známom prostredím materskej škôlky, čo je samozrejme menej zaťažujúce ako návšteva ordinácie. Takéto merania zraku pomáhajú dohľadať veľmi konkrétnu skupinu detí, ktoré by mali navštíviť detského očného lekára, aby sa následne stanovila konečná diagnóza a odporučila prípadná liečba,“ vysvetľuje MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?


Predškolské zariadenia sa každoročne registrujú a využívajú príležitosť pozvať odborníkov aj do svojho mesta, do svojej škôlky. Rovnako rodičia, ktorých deti toto skríningové meranie zraku podstúpili, si projekt veľmi pochvaľujú. Každé zmerané dieťa dostane „Potvrdenie o skríningovom meraní zrakových parametrov“, ktoré obsahuje potrebné informácie pre očného lekára. Praktické rady pre zdravé oči sa však dozvedia aj rodičia s deťmi. Materské školy sa môžu až do naplnenia daných kapacít na školský rok registrovať na https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/


Projektu „Zdravé oči už v škôlke“ prikladá o. z. BILLA ľuďom veľký význam.


Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom: „Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto užitočného projektu, ktorý u detí dokáže včas odhaliť poruchy zraku, a tak im pomôcť k plnohodnotnému životu bez okuliarov.

Tento projekt sa uskutočňuje v spolupráci s: