1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty
  5. Zdravé oči už v škôlke

Zdravé oči už v škôlke

Občianske združenie BILLA ľuďom podporuje projekt Zdravé oči už v škôlke štvrtý rok. Ide o preventívne meranie zrakových parametrov u detí v predškolskom veku, kedy je odhalenie očných porúch pre ďalší vývoj zraku kľúčové. Špeciálne prístroje – autorefraktometre, pripomínajú usmievavý fotoaparát a deti zaujmú počas merania veselými zvukmi. Vyškolení pracovníci ÚNSS v priebehu celého školského roka navštevujú materské školy vo všetkých krajoch, aby deťom skontrolovali, či nemajú nábeh na niektorú z najčastejších očných porúch. Počas troch ročníkov projektu sa podarilo skontrolovať zrak viac ako 45 000 deťom v 750 materských školách po celom Slovensku. Merania odhalili odchýlky až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u pediatra, respektíve oftalmológa. Garantom projektu je primárka Kliniky detskej oftalmológie NÚDCH MUDr. Beáta Bušányová.
V októbri sme spustili štvrtý ročník projektu, ktorý zároveň prináša do materských škôl nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek na rozvoj zraku a jemnej motoriky. Tie sme do škôlok poskytli vďaka slovenskej výrobkyni ekologických drevených hračiek pod značkou Šikulkovo. Hoci bol kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii projekt pozastavený, všetky dohodnuté merania budú realizované na jeseň 2020.
Projekt podporujú aj naši zákazníci, keďže zakúpením ekologických nákupných tašiek nielenže podporia životné prostredie, ale 2 centy z každej tašky idú automaticky na Zdravé oči už v škôlke. Občianske združenie BILLA ľuďom tento rok prispelo aj na ďalšiu prevenciu a liečbu očných porúch detí. Venovali sme vyše 12 000 eur Klinike detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb na zakúpenie unikátnych prístrojov na liečbu tupozrakosti a na zlepšenie zraku a vizuálneho vnímania. NÚDCH sa tak stal prvou štátnou nemocnicou, ktorá disponuje týmito prístrojmi.
V treťom ročníku projektu (školský rok 2018/2019) sa pracovníci ÚNSS pozreli na oči 20 285 škôlkarom, z nich 2 955 dostalo odporúčanie na kontrolu zraku odborníkom. Merania odhalili odchýlky až u 15% detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u pediatra, respektíve oftalmológa. Každé dieťa dostane po meraní certifikát pre rodiča, kde sa ten dozvie, či boli zmerané parametre v poriadku. Práve v treťom ročníku sme certifikát obohatili aj o druhú stranu, na ktorej sa deti aj rodičia dozvedeli o potravinách vhodných pre zrak. Takto aj škôlkar podľa obrázkov uvidí, že napríklad brokolica alebo čučoriedka urobí jeho očiam dobre.
Počas kontrol zraku býva v škôlkach naozaj veselo. Dôkazom je aj video ktoré sme natočili s deťmi v MŠ Bazovského v Bratislave. Asistoval nám pri ňom bývalý učiteľ v materskej škole, Ferko Košarišťan. A ak sa vám hlášky škôlkarov zapáčili, pozrite si aj ďalšie:
Podrobnosti o projekte, ako aj možnosť zaregistrovať svoju škôlku do programu, nájdete na stránke www.zdraveocivskolke.sk. Tento projekt sa uskutočňuje v spolupráci s: