1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty

Spoločenské projekty

Citlivo vnímame celospoločenské dianie a snažíme sa naň reagovať v našich dlhodobých, i nových projektov, ktoré sú dostupné pre ľudí po celom Slovensku. Jedným zo stabilných pilierov pomoci je pre nás podpora komunity nevidiacich a slabozrakých. Dbáme na prevenciu a starostlivosť o detský zrak, asistujeme nevidiacim zákazníkom v našich predajniach, či podporujeme finančnú zbierku pre vodiace psy. 


Rovnako sa v BILLA nebojíme otvárať témy, ktoré nie sú celospoločenskou prioritou. Prostredníctvom CHLEBODARCU sme ako prví poukázali na prehliadanú jednorodičovskú komunitu, ktorej v súčasnosti každým predaným chlebom poskytujeme, spoločne s našimi zákazníkmi, podporu a vyjadrujeme obdiv, za každodenné zvládanie náročných životných situácií.