1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty
  5. Štvornohé oči

Štvornohé oči

Názov zbierky Štvornohé oči symbolizuje neoceniteľnú pomoc vodiaceho psa, ktorý človeka so zrakovým postihnutím dokáže bezpečne zaviesť do práce, obchodu či k lekárovi, nájsť hľadanú vec, či upozorniť na prípadné nebezpečenstvo. 


Spoločnosť BILLA je už od roku 2004 partnerom finančnej zbierky Štvornohé oči, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy, ktorý v súčasnosti okrem iného zahŕňa chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psa klientovi, ako aj poradenstvo v oblasti kynológie vodiacich psov. Z 83 pokladníc v tvare vodiaceho psíka, je až 65 umiestnených v predajniach BILLA. V roku 2021 sa do pokladníc zbierky vyzbieralo viac ako 17 tisíc €, pričom zákazníci BILLA dobrovoľne prispeli sumou takmer 14 300 €. 


BILLA v rámci spolupráce s ÚNSS prispela aj na výrobu nových pokladníc či špeciálnych postrojov pre vodiacich psov, pravidelne podporuje aj výcvikové školy pre psov a nezabúda na štvornohých pomocníkov ani na Deň vodiacich psov.


Ak nabudúce počas nákupu vo vašej predajni BILLA uvidíte maketu vodiaceho psa, budete vedieť, čo symbolizuje a ako veľmi pomáha. A vy môžete spolu s ňou.