1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty
  5. Chlebodarca

KTO JE CHLEBODARCA?

Chlieb je symbolom domova, hojnosti, dobra, sýtosti a pocitu bezpečia. Presne tieto pocity, bohužiaľ, mnohým obyvateľom Slovenska nie sú dopriate, či už nejakou tragédiou, nešťastnou zhodou náhod alebo smutných okolností.


BILLA zákazníci sú vnímaví, radi a pravidelne sa zapájajú do rôznych výziev, ktoré pripravujeme s cieľom pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú.


CHLEBODARCOM sa môže stať každý, kto si kúpi ktorýkoľvek z 275 druhov chleba, ktoré ponúkajú predajne BILLA po celom Slovensku. Následne jeden cent z každého predaného chleba putuje do projektu CHLEBODARCA, a teda na pomoc rodinám v núdzi. Zákazník za chlebík neplatí viac, BILLA príspevok z každého chleba venuje zo svojho zisku.

ČO JE CHLEBODARCA?

Vďaka rozhodnutiu spoločnosti BILLA prepojiť biznis, v ktorom podniká, s pomocou rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, spustilo v decembri 2018 o. z. BILLA ľuďom zmysluplný projekt CHLEBODARCA. Hlavným cieľom bolo podporiť rodiny, ktoré sa ocitli v náročných, mnohokrát len ťažko riešiteľných situáciách. Každý má predsa právo žiť spokojný život v dôstojných podmienkach. Koncept podpory bol rozdelený do finančnej, potravinovej a odbornej pomoci.


Od začiatku svojej existencie až doposiaľ podporil CHLEBODARCA už stovky rodín v núdzi.

Od januára 2021 charitatívny projekt CHLEBODARCA rozšíril svoju pomoc na jednorodičovské rodiny. Ďalšie dva ročníky sa tak pomoc sústredila už výhradne na rodičov, ktorí sa o svoje deti, domácnosť a finančné zabezpečenie rodiny musia postarať sami, bez pomoci partnera. Program svoju pozornosť upriamil aj na našich kolegov jednorodičov, ktorí sa rovnako mohli do projektu zapojiť. S podporou našich dodávateľov sme rodinám zabezpečili  prísun chutných pekárenských a mäsových výrobkov.  

Rok 2024 priniesol novú spoluprácu. Projekt CHLEBODARCA začal svoju pomoc sústrediť pre ľudí v núdzi združených v Nadácii DEDO a ňou založených neziskových organizácií. Projekt týmto stovkám ľudí poskytne prostredníctvom odborného multidisciplinárneho tímu ročnú komplexnú pomoc zameranú na bývanie, psycho-sociálne poradenstvo, zdravie a zamestnanie. Počas krátkodobej núdze, napríklad pri chorobe či nepredvídateľnej strate príjmu, im tiež zabezpečí pomoc v podobe BILLA karty, s ktorou si môžu nakúpiť potraviny. Projekt tiež bude podporovať sociálny podnik Dorka Bags n. o., ktorý zamestnáva ľudí v bytovej a sociálnej núdzi, a tým ich pripravuje na začlenenie sa do voľného pracovného trhu.

Projekt od jeho spustenia podporujú: