1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty
  5. Chlebodarca

ČO JE CHLEBODARCA?

Chlieb je symbolom domova, hojnosti, dobra, sýtosti a pocitu bezpečia. Presne tieto pocity, bohužiaľ, mnohým obyvateľom Slovenska nie sú dopriate, či už nejakou tragédiou, nešťastnou zhodou náhod alebo smutných okolností.


Vďaka rozhodnutiu spoločnosti BILLA prepojiť biznis v ktorom podniká a pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii,  spustilo v decembri 2018 o. z. BILLA ľuďom zmysluplný projekt CHLEBODARCA. Hlavným cieľom bolo podporiť rodiny, ktoré sa ocitli v náročných, mnohokrát len ťažko riešiteľných situáciách. Každý má predsa právo žiť spokojný život v dôstojných podmienkach. Koncept podpory je rozdelený do finančnej, potravinovej a odbornej pomoci. Od začiatku svojej existencie až doposiaľ podporil CHLEBODARCA už 263 rodín v núdzi.

KTO JE CHLEBODARCA?

BILLA zákazníci sú vnímaví, radi a pravidelne sa zapájajú do rôznych výziev, ktoré pripravujeme s cieľom pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú.


CHLEBODARCOM sa môže stať každý, kto si kúpi ktorýkoľvek z 275 druhov chleba, ktoré ponúkajú predajne BILLA po celom Slovensku. Následne jeden cent z každého predaného chleba putuje do projektu CHLEBODARCA, a teda na pomoc rodinám v núdzi. Zákazník za chlebík neplatí viac, BILLA príspevok z každého chleba venuje zo svojho zisku.

AKO SA PRIHLÁSIŤ O POMOC CHLEBODARCU?

Do projektu sa žiadatelia môžu prihlásiť prostredníctvom online formulára.

Začiatok štvrtého ročníka projektu v roku 2022 však prináša významnú zmenu.


Pomoc CHLEBODARCU sa bude sústrediť výhradne na jednorodičovské domácnosti v núdzi, teda na rodičov, ktorí sa o svoje deti, domácnosť a finančné zabezpečenie rodiny musia postarať sami, bez pomoci partnera. Pozornosť sústredíme aj do radov našich kolegov jednorodičov, ktorí sa rovnako môžu do projektu zapojiť.


Výber neúplných rodín bude na strane odborníkov z n. o. JEDEN RODIČ, ktorí budú s rodinami systematicky pracovať počas 12 mesiacov.


Všetky rodiny zaradené do programu CHLEBODARCA navyše získajú BILLA potravinovú kartu na nákup potravín, počas jedného roka.


Dlhodobý partner projektu, spoločnosť Penam, podporeným rodinám zabezpečí prísun chutných pekárenských výrobkov a od nového ročníka 2022 „podala pomocnú ruku“ aj spoločnosť Berto, ktorá rodinám poskytne kvalitné slovenské mäsové výrobky.


História CHLEBODARCA

Projekt od jeho spustenia podporujú: