1. home
  2. ...
  3. Spoločenské projekty
  4. Zdravé oči už v škôlke
  5. 3. ročník

Zdravé oči už v škôlke – 3. ročník

V treťom ročníku projektu (školský rok 2018/2019) sa odborníci ÚNSS pozreli na oči 20 285 škôlkarom, z nich 2 955 dostalo odporúčanie na kontrolu zraku odborníkom. Merania odhalili odchýlky až u 15% detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u pediatra, respektíve oftalmológa. Garantom projektu bola primárka Kliniky detskej oftalmológie NÚDCH MUDr. Beáta Bušányová.


Po meraní dostalo každé dieťa certifikát pre rodiča, kde sa ten dozvie, či boli zmerané parametre v poriadku. V treťom ročníku sme certifikát navyše obohatili o informácie pre deti aj rodičov o potravinách vhodných pre zrak. Takto sa aj škôlkar podľa obrázkov dozvedel, že napríklad brokolica alebo čučoriedka urobí jeho očiam dobre.

Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom: „Projekt Zdravé oči v škôlke sa ukazuje už dlhodobo ako veľmi prospešný, keďže každý rok je vydaných cez 2 000 odporúčaní na návštevu oftalmológa. Ide o zhruba 14 % všetkých zmeraných detí, ktorým prístroj vykázal začínajúcu alebo rozvinutú zrakovú poruchu.“ 


Počas kontrol zraku bolo v škôlkach naozaj veselo. Dôkazom je aj video ktoré sme natočili s deťmi v MŠ Bazovského v Bratislave. Asistoval nám pri ňom bývalý učiteľ v materskej škole, Ferko Košarišťan. A ak sa vám hlášky škôlkarov zapáčili, pozrite si aj ďalšie: