1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Športové projekty

Športové projekty

Spoločnosť BILLA má silného športového ducha. Vždy keď môžeme, tak sa spoločne zapájame do rôznych pohybových aktivít. Sme rodinne orientovaná spoločnosť, ktorá oceňuje zdravý životný štýl a snaží sa svojich zákazníkov, ale aj zamestnancov viesť k pohybu v rozmanitých formách. Cieľom mnohých našich projektov je motivovať v prvom rade deti, čo vnímame ako spoločenskú investíciu na celý život.


Spoločnosti BILLA sú veľmi blízke atribúty ako férová hra, odvaha, pracovitosť, aj vytrvalosť, teda znaky charakterizujúce ozajstného športovca. Preto hrdo spolupracujeme s rovnako naladenými partnermi a našu značku sme zverili do rúk aj vrcholových športovcov, ktorí sa stali ambasádormi BILLA.