1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty
  5. Pomoc počas korony

Pomoc počas korony

Koronavírus zasiahol v roku 2020 do životov nás všetkých a v rôznych oblastiach. Viac sme pracovali z domu a popri tom sme sa učili s deťmi, bola to nečakaná situácia, na ktorú asi nikto z nás nebol stopercentne pripravený. Viaceré naše projekty z oblasti spoločenskej zodpovednosti sa prirodzene utlmili a naopak, zo situácie vyplynula potreba vytvoriť nové CSR projekty, ktorými sme pomohli najviac ohrozeným skupinám ľudí.


Balíčky pre seniorov

V apríli sme spoločne s našimi dodávateľmi pripravili tisícku balíkov s potravinami a drogistickým tovarom pre seniorov z Bratislavy a okolia. V rámci iniciatívy „Sused pomôž susedovi seniorovi“ sme oslovili mestské časti, ktoré najlepšie vedia, koľko seniorov odkázaných na pomoc druhých evidujú a kde sa nachádzajú. Zástupcovia mestských častí si prišli po balíky a seniorom ich v spolupráci s dobrovoľníkmi doviezli priamo až domov. Ozvalo sa aj množstvo ľudí, ktorí majú vo svojom okolí seniorov a chceli im takto pomôcť. Tí osobne prišli do školiaceho strediska BILLA, kde sme balíky pripravovali. Seniori sa im veľmi potešili, mnohí z nich mali slzy v očiach, ako napríklad 83-ročná pani Mária z Bratislavy.

Pomoc ohrozeným deťom

Od prepuknutia pandémie sa v ťažkej situácii ocitlo aj mnoho detí, detské krízové linky zaznamenali zvýšený počet prípadov domáceho násilia a volaní o pomoc. Na túto situáciu takmer okamžite zareagovala Nadácia pre deti Slovenska a keďže o. z. BILLA ľuďom je jej dlhoročný stabilný partner v projekte Hodina deťom, prispelo finančnou čiastkou na podporu troch organizácií starajúcich sa o deti – Centrum Slniečko, online poradňa IP-čko a Linka detskej istoty. Tie z venovaných prostriedkov zabezpečia psychologickú pomoc a online poradenstvo, navýšia potrebné počty poradcov, ako aj zabezpečia rodinám a deťom základné životné potreby a potreby súvisiace s ohrozením COVID-19.

Súťaž pre snívajúcich

Aby sa deti necítili doma izolované a aby boli motivované pozitívne myslieť, vznikla pekná súťaž „Vysnívaj si Slovensko“. Keď jej autor poprosil spoločnosť BILLA o podporu, neváhali sme ani chvíľu a stali sme sa generálnym partnerom súťaže. Deti a žiaci od 0 do 25 rokov v nej mohli vyjadriť svoje pocity z dnešných dní a zároveň poďakovať hrdinom, vďaka ktorým naša krajina naďalej funguje. Kresbami či príbehmi sa zamysleli aj nad tým, aké bude Slovensko potom, keď koronavírus prestane ovládať naše životy. Rozhodli sme sa túto súťaž podporiť finančne i vecnými cenami hlavne preto, lebo si nesmierne vážime prácu našich zamestnancov. Cítime pozitívnu spätnú väzbu aj od našich zákazníkov, ktorí nám denne vyjadrujú podporu za to, že naši predavači riskujú vlastné zdravie a obetujú sa pre ostatných.

Podpora záchranárom v prvej línii

Nezabudli sme ani na tých, ktorí boli denne vystavení rizikám nákazy v prvej línií. Spolu s našimi dodávateľmi sme pripravili pre šestnásť tzv. biohazard tímov z celého Slovenska balíky plné energie a vitamínov, ktoré im pomohli lepšie zvládnuť dni nabité výjazdmi, dezinfikovaním priestorov, pomocou v repatriačných zariadeniach, či testovaním ľudí. Dohromady sa pomoc dostala k vyše 500 záchranárom a dobrovoľníkom. Potešilo nás poďakovanie od záchranárov, medzi inými aj od Romana Grossa z bratislavskej Záchrannej zdravotnej služby: „Ďakujeme BILLA, že ocenili našu prácu. Rovnako si vážime, že v tejto aj pre nich neľahkej dobe, vyjadrujú záujem o iných a podávajú pomocnú ruku. Produkty, ktoré sme dostali, sú pre nás naozaj užitočné, praktické a veľmi kvalitné.“