1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. Spoločenské projekty
  5. Hodina deťom

Hodina deťom

Projekt Hodina deťom, zastrešený Nadáciou pre deti Slovenska, už vyše 20 rokov prepája tých, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Výsledkom je čoraz širšia zbierka skutočných príbehov so smutnou zápletkou, no so šťastným koncom. Projekt pomáha celoplošne vo všetkých regiónoch Slovenska, v sociálne slabých rodinách, na školách, v nemocniciach… jednoducho všade, kde finančné limity nedovolia deťom žiť plnohodnotný život. My, ako o. z. BILLA ľuďom, aj ako spoločnosť BILLA, stojíme pri ňom ako stabilný partner už dlhé roky.