1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Spoločenská zodpovednosť
  4. O. Z. BILLA ľuďom

Občianske združenie BILLA ľuďom

Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA a sústredením sa na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj širokú verejnosť.


Výkonným a štatutárnym orgánom o. z. BILLA ľuďom je Predstavenstvo. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť občianskeho združenia. Realizáciu aktivít združenia organizačne zabezpečuje projektový koordinátor.


Členovia predstavenstva o.z. BILLA ľuďom:   

Ing. Tomáš Staňo, predseda predstavenstva

Mgr. Jana Gregorovičová, podpredseda predstavenstva

Darujte 2% z dane

Potešíme sa, ak nášmu občianskemu združeniu venujete 2 % zo svojich daní. Využijeme ich na podporu našich projektov. Prosím, do vyhlásenia o zaplatení dane napíšte tieto naše údaje:


Kontaktné údaje o. z. BILLA ľuďom:

Obchodné meno (názov): BILLA ľuďom

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50525697

Sídlo: Bajkalská 19/A 821 02 Bratislava


Formulár na darovanie 2% z dane o. z. BILLA ľuďom si môžete stiahnuť tu.


Ak máte otázky ohľadne práce nášho združenia alebo k jednotlivým projektom, napíšte nám na billaludom@billa.sk