Main Content

Nákupný asistent

Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je naša služba Nákupný asistent, ktorá umožňuje ľuďom so zrakových postihnutím prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v predajniach. Službu sme vytvorili na mieru hendikepovaným zákazníkom a je dostupná iba v našich predajniach. Bežní ľudia majú často zbytočný strach prihovoriť sa zrakovo postihnutým, prípadne, hoci v dobrej viere, ale z nedostatku informácií, nekomunikujú správne. Vedeli ste napríklad, že nevidiacemu nemá zmysel hovoriť slová „tu“ a „tam“, ale „vpravo od vás je pečivo, vľavo zelenina“…?

Od vkročenia do nich až po vyprevadenie na ulicu sa nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi venuje odborne vyškolený zamestnanec, pomáha mu s výberom potravín, informuje ho o práve prebiehajúcich akciách či pomáha s tovarom pri pokladni. Vytvorili sme aj náučné video a manuál vo forme komiksu, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník.

Naši zamestnanci prechádzajú pravidelne školeniami, tie sa dokonca stali štandardnou súčasťou eLearningu našej spoločnosti. To znamená, že každý nový zamestnanec je povinne oboznámený s manuálom a postupmi, akými má pristupovať k nevidiacemu a slabozrakému zákazníkovi. V roku 2018 prešlo školením 2 012 nových zamestnancov, v roku 2019 ich bolo ďaľších 1 800. Zorganizovali sme preškolenie zamestnancov v Banskej Bystrici, na ktoré sme prizvali médiá aj verejnosť, aby si zážitkovým spôsobom vyskúšali nákupnú asistenciu aj život bez zraku – našťastie len dočasne.