Main Content

Hodina deťom

Projekt Hodina deťom, zastrešený Nadáciou pre deti Slovenska, už vyše 20 rokov prepája tých, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Výsledkom je čoraz širšia zbierka skutočných príbehov so smutnou zápletkou, no so šťastným koncom. Projekt pomáha celoplošne vo všetkých regiónoch Slovenska, v sociálne slabých rodinách, na školách, v nemocniciach… jednoducho všade, kde finančné limity nedovolia deťom žiť plnohodnotný život. My, ako o. z. BILLA ľuďom, aj ako spoločnosť BILLA, stojíme pri ňom ako stabilný partner už dlhé roky.