1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Životné prostredie, klíma a energie
  4. Zálohovanie

Vykúpime vaše plastové fľaše a plechovky zo života na skládke

Čo sa bude zálohovať?

Do zálohového automatu bude možné vhadzovať všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do 3 l. Medzi zálohované nápoje patria:
• sýtené a nesýtené sladené nápoje,
• minerálne a ochutené vody,
• ovocné šťavy a nápoje,
• ľadové čaje a kávy (bez mlieka),
• športové a energetické nápoje,
• pivo, cider, perry, radler,
• ovocné víno

Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš a plechoviek?

Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %.

Ako rozpoznať zálohovaný obal?


V prípade zálohovaných obalov je potrebné si všímať grafický symbol v recyklačných šípkach (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text „ZÁLOHOVANÉ“. Dôležité je preto vkladať do automatu prázdne a nezdeformované obaly s čitateľnou etiketou a vrchnákom.

Aká bude výška zálohu?Výška zálohu bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov (0,15 €).Kde sa nachádzajú zálohovacie automaty?

Zálohovacie automaty na vrátenie PET fliaš a plechoviek budú pripravené na všetkých predajniach Billa naprieč celým Slovenskom (s výnimkou naše najmenšej predajne Billa v Carltone /Mostová 2, Bratislava/, ktorej zo zákona takáto povinnosť nevznikla). Automat bude umiestnený buď priamo v predajni alebo na parkovisku vo vzdialenosti do 150 metrov od vstupu do predajne.Ako správne postupovať?

  • Obaly musia byť prázdne. Ak je v nich zvyšná tekutina, môžete ju vyliať do priestoru na to určeného.
  • Obaly musia byť nezdeformované, nestlačené a aj s čitateľnou etiketou a vrchnákom.
  • Po vložení všetkých fliaš, stlačíte gombík, na základe ktorého vám vyjde potvrdenie o počte zálohovaných obalov.
  • Potvrdenku si môžete následne uplatniť na pokladni.
  • Fľaše, ktoré nevieme vykúpiť nemusíte nosiť domov, stačí ich vložiť do otvoru na „nevratné fľaše“.