1. home
  2. Udržateľnosť
  3. Zamestnanci
  4. BILLA Anjel

BILLA Anjel

Občianske združenie BILLA ľuďom myslí aj na tých zamestnancov našej spoločnosti, ktorí sa ocitnú v núdzi. Projekt BILLA Anjel je zameraný na pomoc spolupracovníkom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Pomoc je o to cennejšia, že ide priamo od kolegov ku kolegom a je podporená spoločnosťou, v ktorej pracujú. V roku 2019 sme takto interne pomohli 10 kolegom sumou 15.771,86 eur, ktoré sa vyzbierali z predajní a následne príspevok z občianskeho združenia tvoril čiastku 36.043,72 € , teda celková čiastka pomoci tvorila sumu 51 815,58 €. Pomohli sme im zabezpečiť kúpeľnú liečbu, lieky a výživové doplnky, zdravotné pomôcky , rehabilitačné pomôcky na zlepšenie zdravotného stavu.