1. home
  2. ...
  3. Spoločenské projekty
  4. Chlebodarca
  5. História CHLEBODARCA

História CHLEBODARCA

CHLEBODARCA 2021 (149 rodín)

Práve pandémia zvýraznila problémy, s ktorými sú dennodenne konfrontované jednorodičovské rodiny. Občianske združenie BILLA ľuďom preto medzi prvými podalo pomocnú ruku a začali úprimne a vecne hľadať cesty ako pomôcť rodinám, kde je pri výchove prítomný iba jeden rodič. Od januára 2021 charitatívny projekt CHLEBODARCA rozšíril svoju pomoc. Popri kompletných rodinách v núdzi začal každomesačne v spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ podporovať aj jednorodičovské rodiny. Počas roka tak CHLEBODARCA pomohol 32 rodinám, ktoré sa do projektu dostali buď prostredníctvom formulára alebo ich navrhla organizácia JEDEN RODIČ.

 
Potravinová a humanitárna pomoc bola v roku 2021 poskytnutá ďalším 117 jednorodičovským domácnostiam.

CHLEBODARCA 2020 (81 rodín)

BILLA ľuďom každým novým príbehom získavala nové skúsenosti a podnety, preto pomoc rodinám v núdzi ďalej rozširovala. V roku 2020 sme vybrali ďalších 16 rodín, ktorým bola poskytnutá potrebná pomoc. Príchod pandémie nám síce znemožnil osobné návštevy, no naďalej sme sa zaujímali o to, ako sa jednotlivým rodinám darí.


V rovnakom roku vznikol Deň CHLEBODARCU, v rámci ktorého na predajni BILLA Bajkalská ul. prebiehala zbierka trvanlivých potravín a drogérie. Vďaka zákazníkom, ktorým osud iných nie je ľahostajný, boli vyzbierané a odovzdané hodnotné balíčky pre 40 jednorodičovských domácností.


Navyše ďalších 25 rodín v núdzi dostalo v predvianočnom období finančný príspevok na štedrú večeru a darčeky v hodnote 300 € Vianočné obdobie.


CHLEBODARCA tak pomohol v roku 2020 dovedna 81 rodinám.

CHLEBODARCA 2019 (33 rodín)

V prvom roku fungovania pomoc od CHLEBODARCU zlepšila kvalitu života 33 rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Podpora vo forme potravinovej karty, finančnej či hmotnej pomoci bola distribuovaná vybraným rodinám podľa individuálnych potrieb.


Bojovníčka Georgína z Malých Kosích, oraváci Zdenka a Pavol s obrovským srdcom, či Janka – nevidiaca operná diva patria medzi prvé silné príbehy projektu CHLEBODARCA. Jednotlivé rodiny sme navštevovali osobne a okrem hmotnej pomoci sme im venovali náš úprimný záujem.