1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 5. ročník
  5. Vdovec so štyrmi deťmi sa životom nenecháva prevalcovať

Vdovec so štyrmi deťmi sa životom nenecháva prevalcovať

Apríl 2023, Bratislava. Hoci väčšinu slovenských jednorodičov predstavujú ženy, o svoje deti, domácnosť a finančný príjem sa tiež sami starajú osamelí otcovia. Patrí medzi nich aj pán Attila, ktorého manželka podľahla ťažkej chorobe.


Pán Attila z Bratislavy je jednorodičom už viac ako rok. Po smrti manželky ostal sám na štyri malé deti – Michaela, Alžbetu, Miriam a Gabriela. Hoci manželka mu v živote veľmi chýba, uvedomuje si, že pre deti musí ostať silný. Oporou v náročných chvíľach sú mu priatelia a najmä jeho mama, láskavá starká vnúčat. Attilovi tiež veľmi pomáha viera v Boha. Starostlivosť o dom, v ktorom bývajú; fyzická práca mu umožňuje utriasť si myšlienky a načerpať motiváciu do ďalšieho dňa. So svojím osudom sa už dokázal zmieriť a teraz sa sústreďuje na to, aby vychoval šťastné a spokojné deti. Nikdy sa spolu nenudia – skladajú si stavebnice, hrávajú hokej, varia si, či spievajú.


Hoci po ukončení rodičovskej dovolenky v minulom roku bol Attila zamestnaný, z organizačných dôvodov ho nedávno prepustili. Novú prácu zatiaľ nemá. Pre muža, rodiča, ktorý sa sám stará o štyri malé deti, je totiž hľadanie nového zamestnania veľmi komplikované. Najvhodnejšou by preňho bola práca na polovičný úväzok, tej je však na Slovensku málo a najmä príjem z polovičného úväzku nepokryje náklady na rodinu. Zamestnávatelia tiež nie sú zvyknutí na osamelých otcov, u ktorých je predpoklad, že kvôli starostlivosti o deti budú často chýbať v práci. Attila sa však nevzdáva a verí, že kto hľadá, nájde. Do budúcna má veľké plány na vlastný sebarozvoj – chcel by opäť študovať, učiť sa jazyky, zlepšiť si finančnú gramotnosť. Peňazí nie je v tejto rodine nazvyš, ale ak sa pánovi Attilovi podarí počas mesiaca niečo ušetriť, financie odkladá na neočakávané výdavky.


V zložitej životnej situácii sa pán Attila a jeho deti môžu spoľahnúť na pomoc projektu CHLEBODARCA, ktorý podporuje jednorodičov v náročnom období. Projekt rodine na jeden rok venuje potravinovú BILLA kartu, vďaka ktorej budú mať každý mesiac zabezpečené nákupy v predajniach BILLA. V spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ projekt osamelému otcovi poskytne na 12 mesiacov aj komplexnú odbornú pomoc vrátane kariérneho a ekonomického poradenstva, právnej a sociálnej pomoci, ako aj služieb psychológa a životného kouča. Attila je otvorený novým možnostiam a výzvam, preto mu takáto bezplatná podpora veľmi pomôže pohnúť sa z miesta. Rodinu okrem toho podporia aj partneri CHLEBODARCU, spoločnosti Penam a Berto – postarajú sa o prísun kvalitných pekárenských a mäsových produktov. „Moja životná situácia je ťažká, preto som veľmi rád, že ste ma zaradili do ročného programu pomoci v projekte CHLEBODARCA. Pre mňa, ale rovnako pre celú našu rodinu, to bude obrovským prínosom. Cením si váš odborný dohľad, ako aj všetku ďalšiu pomoc,“ odkázal projektu CHLEBODARCA pán Attila.