1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 4. ročník
  5. S tromi deťmi sa naučila vyžiť z mála

S tromi deťmi sa naučila vyžiť z mála

Tvrdošín, máj 2022. Pani Eva sa o svoje deti už roky stará celkom sama. Najväčším problémom sú chýbajúce financie, ktoré ovplyvňujú chod celej rodiny.


Jednorodičia sa v porovnaní s mamami a otcami v úplných rodinách musia vo všetkom snažiť dvakrát viac. A hoci robia veci najlepšie, ako vedia, nie vždy to stačí na zabezpečenie komfortného života. Potvrdzuje to aj príbeh krajčírky Evy z Tvrdošína. Od rozpadu manželstva sa Eva o svoje tri deti stará celkom bez pomoci, pričom každé z nich má iné finančné a sociálne nároky. Najstarší syn Patrik (18), ktorý sa zaujíma o počítače, nastupuje od septembra na vysokoškolské štúdium. Pätnásťročná Zuzka chodí na strednú pedagogickú školu a baví ju hra na klavíri, a najmladšia Emka (8), tretiačka na základnej škole, má blízko k hudbe, ale aj k športu.


Mesačný príjem pani Evy, spolu s výživným a rodinnými prídavkami, predstavuje asi 790 eur, čo pre potreby štvorčlennej rodiny zriedkakedy postačuje. Najväčšími položkami v rodinnom rozpočte sú potraviny, nájom za 2-izbový byt a poplatok za Zuzkin internát v Turčianskych Tepliciach, no pravidelnými výdavkami sú aj pohonné hmoty, poistenie detí či stravné lístky na obedy. Po uhradení všetkých nevyhnutných nákladov rodine mesačne ostáva 30 eur. V náročnej situácii zvykla pani Eve počas života pomôcť jej mama, teraz sa môže občasne spoľahnúť na členov širšej rodiny či na priateľov.


Pomocnú ruku podáva tejto tvrdošínskej rodine aj projekt CHLEBODARCA fungujúci pod záštitou o. z. BILLA ľuďom. Nákupy potravín zabezpečí pre rodinu BILLA karta, ktorú budú mať k dispozícii celý jeden rok. V spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ bude projekt rovnako na 12 mesiacov poskytovať pani Eve sociálne, psychologické, ekonomické aj kariérne poradenstvo, aby nadobudla nové zručnosti a vedela si nájsť lepšie platenú prácu či vedľajší príjem. Rodinu tiež podporia partneri CHLEBODARCU, spoločnosti Penam a Berto, ktoré jej poskytnú prísun pekárenských a mäsových výrobkov. „ Chcem sa veľmi pekne poďakovať za všetku vašu pomoc a za to, že vôbec ste. Dnešné zvyšujúce sa ceny sú hrozné, preto je pre nás obrovskou pomocou aj potravinová karta,“ povedala pani Eva.