1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 4. ročník
  5. Pandémia im vzala hlavu rodiny

Pandémia im vzala hlavu rodiny

Bratislava, január 2022. Keď v rodine pani Zuzany ochoreli počas decembra na koronavírus, netušili, že sa to môže skončiť tragicky. Zuzanin manžel ochoreniu podľahol a ona ostala sama s dvomi malými deťmi.


Pandémia koronavírusu so sebou prináša množstvo smutných príbehov. Svoje o tom vie aj pani Zuzana (42) z Bratislavy, ktorá spolu s manželom a dcérkami, 8-ročnou Nikolkou a 5-ročnou Sárkou, pred Vianocami ochorela na koronavírus. Mama a deti infekciu úspešne prekonali, no otec rodiny napriek intenzívnej liečbe a nasadeniu pľúcnej ventilácie v januári skonal. Pani Zuzana sa zo dňa na deň stala osamelou mamou, čo bol pre ňu veľký šok. Keďže jej manžel chodil do práce a zabezpečoval živobytie pre rodinu, ocitli sa vo veľmi náročnej situácii.


Rodina momentálne žije z predĺženého rodičovského príspevku pani Zuzany a z prídavkov na deti, ktoré však nestačia na pokrytie nájomného, energií, školských obedov, potravín, oblečenia a ďalších pravidelných výdavkov. Mama i dcéry prežívajú psychicky veľmi vypäté obdobie, ku ktorému sa navyše pridávajú neurologické a astmatické problémy pani Zuzany. Staršia dcérka Nikolka znáša tento stav ťažko, v škole sa u nej prejavuje agresivita. Rodine nemá kto pomôcť, pretože Zuzanini rodičia už zomreli a so súrodencami nie je v kontakte. Napriek mimoriadne negatívnej situácii si pani Zuzana uvedomuje, že život ide ďalej a snaží sa problémy riešiť. Dcérkam je oporou a robí všetko pre to, aby toto zložité obdobie preklenuli čo s najmenšou ujmou. Požiadala o vdovský a sirotský príspevok, ktorý by aspoň čiastočne zlepšil finančný príjem rodiny.


V neľahkej životnej fáze pomôže pani Zuzane a jej deťom projekt CHLEBODARCA. Nákupy potravín zabezpečí pre rodinu BILLA karta, ktorú budú mať k dispozícii celý jeden rok. V spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ bude projekt rovnako na 12 mesiacov poskytovať pani Zuzane psychologické, sociálne, ekonomické aj kariérne poradenstvo, aby sa v novej životnej situácii dokázala ľahšie postaviť na nohy. Rodinu tiež podporia partneri CHLEBODARCU, spoločnosti Penam a Berto, ktoré jej zabezpečia prísun pekárenských a mäsových výrobkov.  „V situácii, v akej som sa ocitla, som nesmierne rada, že existujú ľudia ako vy. Organizácii JEDEN RODIČ a projektu CHLEBODARCA veľmi pekne ďakujem. Manžela mi to nedokáže vrátiť, ale je to veľká pomoc,“ povedala pani Zuzana.