1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 4. ročník
  5. Rozvod priniesol do rodiny pokoj, no vzal financie

Rozvod priniesol do rodiny pokoj, no vzal financie

September 2022, Gabčíkovo. Rozpad manželského zväzku je náročný pre celú rodinu, ale niekedy vie byť vykúpením. Hoci pani Karina ostala po rozvode na všetko sama, v živote sa jej dýcha oveľa ľahšie.


Pani Karina z Gabčíkova je mamou dvoch škôlkarov – zdravého syna Eliu a dcéry Karinky s ťažkým zdravotným znevýhodnením. S ich otcom-alkoholikom sa rozviedla na jeseň minulého roka, po tom, ako sa k nej partner správal agresívne a psychicky jej ubližoval. Karina dnes s deťmi býva v nájomnej garsónke a všetok svoj čas venuje starostlivosti o deti, najmä o dcérku, ktorá má rázštep chrbtice, hydrocefalus a ďalšie zdravotné problémy. S Karinkou mama absolvuje časté kontroly v nemocnici, rovnako rehabilitácie a chodia spolu aj ku špeciálnej pedagogičke. Napriek nepriaznivým prognózam lekárov sa zdravotný stav dievčatka zlepšuje – naučilo sa dýchať bez hadičiek a aj chodiť, k okoliu je vnímavé a zvedavé. Elia aj Karinka sa majú radi, od rozvodu sú spolu s mamou spokojnejší, vyrovnanejší.


Dcérine diagnózy však nie sú náročné iba na čas a starostlivosť, ale aj na rodinný rozpočet. Čím je Karinka staršia, tým viac rastú náklady na jej liečbu. Pani Karina sa obáva, ako to v budúcnosti zvládne. Príjmy rodiny predstavujú opatrovateľský a kompenzačný príspevok, prídavky na deti, výživné od exmanžela a pomoc z neziskového sektora, v celkovej sume asi 1030 eur mesačne. Okrem nevyhnutných výdavkov, akými sú bývanie, cestovné či dcérina liečba, spláca pani Karina aj dve pôžičky. Občas im finančne vypomôže babka – Karinina mama, no nejde o pravidelnú podporu. Keďže je Karina väčšinu času doma, starajúc sa o chorú dcérku, nemôže nastúpiť ani na príležitostné brigády a vylepšiť tak rodinný rozpočet.


Tejto neúplnej rodine z Gabčíkova teraz pomôže projekt CHLEBODARCA pod záštitou o. z. BILLA ľuďom. Na 12 mesiacov im venuje potravinovú BILLA kartu, ktorá výrazne zníži náklady za nákupy. V spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ projekt tiež usmerní pani Karinu, aby dokázala vyriešiť svoju zložitú životnú situáciu – na jeden rok jej poskytne sociálne, ekonomické, kariérne, právne či psychologické poradenstvo. Spoločnosti Penam a Berto, partneri CHLEBODARCU, zas rodinu zabezpečia chutnými pekárenskými a mäsovými výrobkami. „Som vám veľmi vďačná za podporu. Cením si, že ste sa rozhodli podať pomocnú ruku práve mne a mojej rodine. Verím, že aj vďaka vám sa naučím efektívne hospodáriť s financiami, aby mojim deťom v týchto neľahkých čas nič nechýbalo,“ povedala pani Karina.