1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. Život im od základov zmenila korona

Život im od základov zmenila korona

Rodina pani Zuzany z Nového Mesta nad Váhom prežíva jedno zo svojich najťažších období. Kvôli pandémii prišli o finančný príjem a koronavírusom sa dokonca aj nakazili. Navyše sa starajú o syna s mentálnym postihnutím.


Príbeh rodiny z Považia je jedným z mnohých príkladov, ako môže dlhotrvajúca pandémia negatívne ovplyvniť všetkých členov domácnosti. Pani Zuzana a jej manžel vychovávajú dvoch synov. Mladší Patrik je štvrták na základnej škole, starší Mário má 25 rokov a v detstve prekonal mozgovú obrnu. Dodnes nemôže hýbať nohami a je odkázaný na invalidný vozík, preto sa oňho doma stará mama Zuzana. Tá na syna poberá aj opatrovateľský príspevok. Živiteľom rodiny bol Zuzanin manžel, ktorý je však už dlhé mesiace bez práce. Poberateľ čiastočného invalidného dôchodku pracoval v gastro prevádzke, ktorá je pre pandemické opatrenia zatvorená. Kvôli otcovmu chýbajúcemu príjmu, ktorý pokrýval náklady spojené s bývaním, sa rodina ocitla vo finančných problémoch. V trojizbobom byte, kde bývajú už viac ako 10 rokov, im počas obdobia pandémie vznikol dlh na nájomnom viac ako 1200 eur. Postupné splácanie tejto dlžnej sumy, ktoré rodina plánovala, však zmarili ďalšie nečakané výdavky. Ak by rodina pani Zuzany dlh na nájomnom nevyrovnala do mája tohto roka, keď sa ich nájomná zmluva má predĺžiť o ďalšie dva roky, správca by ich z bytu mohol vysťahovať. Okrem toho, že koronavírus negatívne ovplyvnil rodinnú peňaženku, pani Zuzanu a jej najbližších zasiahol aj po zdravotnej stránke. Celá rodina prekonala ochorenie COVID-19, pričom malo u nich ťažký priebeh a dlho sa z neho liečili.


Projekt CHLEBODARCA rodine z Nového Mesta nad Váhom poskytne príspevok, ktorý pokryje celý dlh na nájomnom. Rodičia by tiež radi zadovážili novú posteľ pre syna Mária a vymenili podlahu opotrebovanú od invalidného vozíka. Rodina dostane aj potravinovú pomoc vo forme BILLA karty, ktorú bude môcť využívať celý jeden rok. Pomocnú ruku podáva aj spoločnosť Penam, ktorá pre pani Zuzanu a jej najbližších zabezpečí pekárenské produkty. „Zo srdca ďakujem dobrým ľuďom z projektu CHLEBODARCA, že si vybrali aj našu rodinu. Neviem, ako by sme momentálnu finančnú situáciu zvládli bez ich pomoci. Spoločnosti BILLA patrí veľká vďaka, že aj v týchto neľahkých časoch myslí na ľudí, ktorí to potrebujú,“ povedala pani Zuzana.