1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. Keď sú zdravotne znevýhodnení rodič aj dieťa

Keď sú zdravotne znevýhodnení rodič aj dieťa

Osamelá mama Zuzana a jej syn trpia závažnými ochoreniami. Hoci dvojica to v živote nemá jednoduché, pretĺka sa ním, ako vie.


Pani Zuzana, ktorá spolu so synom býva v bratislavskej Petržalke, má ťažkú cukrovku. Inzulín si aplikuje štyrikrát denne a choroba jej zapríčiňuje takzvané diabetické nohy, kvôli ktorým jej hrozila amputácia jednej z končatín. Zuzaninmu synovi, 11-ročnému Rafaelkovi, zas lekári diagnostikovali autizmus a s ním súvisiacu hyperaktivitu a poruchy správania. Spolu však vychádzajú dobre, Rafael je v domácej starostlivosti a učí sa s mamou.


Kvôli komplikáciám, akými sú ťažké zdravotné znevýhodnenie a starostlivosť o autistického syna, si pani Zuzana nedokáže zosúladiť život tak, aby mohla chodiť do práce. Neúplná rodina tým prichádza o značnú časť príjmu. Mama so synom žijú len z nízkeho opatrovateľského príspevku vo výške 600 eur mesačne a  rodinných prídavkov. Keďže Rafael nemá v rodnom liste uvedeného otca, nemôže od štátu ani poberať výživné na dieťa. Z času na čas pani Zuzane finančne pomôže jej mama, no ide skôr o výnimočný jav. Po zaplatení vysokého nájmu za byt, liekov, dlhu voči banke a potravín nezostávajú prostriedky na slušné živobytie. Navyše, nájomná zmluva s prenajímateľom bytu je už niekoľko mesiacov neplatná, a preto sa môže stať, že Zuzana so synom skončia na ulici.


Aj preto tejto neúplnej rodine pomôže projekt CHLEBODARCA občianskeho združenia BILLA ľuďom. V spolupráci s organizáciou JEDEN RODIČ projekt rodine poskytne komplexnú odbornú a humanitárnu pomoc, ktorá okrem toho zahŕňa aj psychologické, právne, finančné a kariérne poradenstvo. Pani Zuzana a malý Rafael tiež od CHLEBODARCU dostanú potravinovú BILLA kartu, pričom ju budú môcť využívať celý jeden rok. Pravidelný prísun pekárenských výrobkov zabezpečí pre rodinu spoločnosť Penam. „Som dojatá, táto pomoc prišla v poslednej chvíli,“ povedala pani Zuzana.