1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. Na deti s podlomeným psychickým zdravím ostala sama

Na deti s podlomeným psychickým zdravím ostala sama

Vrútky, december 2021. Nielen zložitá situácia jednorodiča, ale aj zdravotné problémy detí. Pani Tatiana musí v živote zdolávať viaceré náročné výzvy.


Tatiana z Turca sa sama stará o svoje dve deti. Kým staršia Lea je zdravotne znevýhodnená a pod psychiatrickým dozorom, mladšiemu Matejovi diagnostikovali poruchu pozornosti (ADHD) a ľahší autizmus v podobe Aspergerovho syndrómu. Hoci Lea už ukončila školu a chcela by pracovať ako manikérka, nemá na to zručnosti ani pracovné návyky. Pani Tatiana by preto bola rada, aby sa jej dcéra zamestnala v chránenej dielni. Syn Matej potrebuje vzhľadom na svoje ochorenie individuálny prístup, ktorý podporuje jeho sociálne a emocionálne prežívanie. Škola, kde mu takýto komfort vedia poskytnúť, však stojí 300 eur na mesiac, čo si neúplná rodina nemôže dovoliť. Okrem Ley a Mateja má pani Tatiana aj najstaršieho syna Filipa, ktorý však už s rodinou nebýva a má vlastné závažné problémy.


Osamelá mama pracuje na polovičný úväzok v dialyzačnom centre, a príjem má aj z opatrovateľského príspevku a výživného na deti od expartnera. Po zaplatení nájmu, liekov, stravy, školného a ďalších potrebných výdavkov však rodine nezostáva množstvo peňazí nazvyš. Pani Tatiana je navyše dlhodobo psychicky vyčerpaná z diagnóz svojich detí. Úľavu a pochopenie nachádza vo svojich priateľoch a tiež odborníkoch z n. o. JEDEN RODIČ, ktorí jej poskytujú psychologické terapie, sociálne poradenstvo, finančný koučing a vzdelávanie.


Pomocnú ruku teraz Tatiane podáva aj projekt CHLEBODARCA. Vďaka potravinovej BILLA karte bude mať rodina na dvanásť mesiacov zabezpečené nákupy. Projekt tiež uhradí náklady spojené s poplatkom v Matejovej špeciálnej škole a odborné sprevádzanie pre pani Tatianu, aby sa naučila zvládať svoju náročnú životnú situáciu. Neúplnej rodine z Vrútok pomôže aj partner projektu CHLEBODARCA. Spoločnosť Penam pre rodinu zabezpečí prísun pekárenských výrobkov. „Za vašu pomoc veľmi pekne ďakujem, cením si to. Hneď sa mi bude ľahšie dýchať,“ povedala pani Tatiana.