1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. Na autistického synčeka zostala sama

Na autistického synčeka zostala sama

Pani Tatiana (40) z Považskej Bystrice je osamelá mama. Náročnú životnú situáciu jej navyše komplikuje zdravotný stav 6-ročného syna, ktorému diagnostikovali autizmus.


Tatianin syn Adriánko možno na prvý pohľad vyzerá ako bežné, zdravé dieťa. Trpí však ťažkou formou autizmu so slabo rozvinutou sociálnou oblasťou, Aspergerovým syndrómom a hyperaktivitou. Jeho diagnózy sa prejavujú problémovým správaním, agresivitou, nevnímaním potrieb druhých ľudí a nerešpektovaním autority. Chlapček je zapísaný v špeciálnej škôlke, odmietal do nej chodiť, ale adaptabilizačný proces mu veľmi pomohol a začal ju navštevovať na pol dňa. Nevie dlho vydržať pri jednej činnosti, veľmi vyberavý je aj v jedle. Tatiana sa snaží Adriánkovi pomôcť a nájsť preňho vhodnú liečbu. Bola by rada, keby navštevoval centrum pre autistické deti. „Pri synčekovi musím byť trpezlivá, veľa sa s ním rozprávať. Snažím sa s ním dohodnúť, no niekedy musím byť prísna,“ hovorí pani Tatiana. Keďže synovi venuje všetok svoj čas, nezostáva jej žiadny priestor na seba, záľuby či priateľov.


Mama je na predĺženej rodičovskej dovolenke, na ktorej poberá príspevok na kompenzáciu a rodinné prídavky. Dostávať by okrem toho mala aj opatrovateľský príspevok, ale ten jej zatiaľ systémové opatrenia neumožňujú. Rodine na oblečenie prispieva raz ročne aj organizácia SPOSA, ktorá pracuje s deťmi s poruchami autistického spektra. Tatianin expartner sa o synčeka nezaujíma a keďže bol dlhodobo nezamestnaný, prestal na Adriánka platiť aj výživné určené súdom. Mama so synom sa nachádzajú v zložitej životnej situácii a nemôžu si dovoliť vlastné bývanie, žijú preto v jednom byte spolu s Tatianinými rodičmi v jednej izbe spolu.


V ťažkých chvíľach pomôže tejto osamelej mame projekt CHLEBODARCA. V spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ jej poskytne komplexnú odbornú pomoc ako aj psychologické poradenstvo, aby sa svoje problémy naučila lepšie zvládať. Projekt jej tiež zabezpečí právne služby a poradí, ako získať nezaplatené výživné od Adriánkovho otca. Okrem toho rodina dostane od CHLEBODARCU potravinovú BILLA kartu, ktorú bude môcť využívať celý rok. Partner projektu, spoločnosť Penam, zas zadováži prísun pekárenských výrobkov. „Ďakujem vám za všetko, čo pre nás robíte, ste perfektní. Vďaka vám sa mám s kým porozprávať a poradiť, už sa necítim taká stratená, a to mi veľmi pomáha,“ poďakovala pani Tatiana.