1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. K životu sa slobodná mamička stavia čelom

K životu sa slobodná mamička stavia čelom

Súlovce, november 2021. Na Slovensku je asi 150 000 jednorodičov, ktorí svoje deti, domácnosť aj zabezpečenie financií musia zvládať celkom sami, bez partnera. Patrí medzi nich aj pani Nikola z okolia Topoľčian.


Stará sa o svojho 3-ročného syna Jakubka, popritom chodí do práce a z každého dňa sa snaží vziať si len to najlepšie. Taký je príbeh mladej mamičky Nikoly, ktorá so synčekom býva v obecnom byte. Jakubkov otec na syna finančne prispieva, ale na jeho výchove sa inak nepodieľa. Hoci pani Nikole pomáhajú so synčekom aspoň jej dobrosrdeční rodičia, pre ich seniorský vek a vzdialenejšie bydlisko nejde o pravidelnú pomoc.


Napriek ťažkostiam s hľadaním si práce, keď potenciálni zamestnávatelia neraz kládli Nikole ako osamelej mame diskriminačné otázky, si mladá žena zamestnanie nakoniec našla. Trvalo to takmer rok. Teraz pracuje ako šička podšívok do topánok. Príjem jej však znižuje nezriedkavé OČR, pretože Jakubko býva, podobne ako väčšina malých detí v škôlke často chorý.


V zložitej životnej situácii podporí pani Nikolu projekt CHLEBODARCA. V spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ jej poskytne odbornú a humanitárnu pomoc, vrátane kariérneho a finančného poradenstva či rozvoja rodičovských zručností. Osamelá mama tiež od o. z. BILLA ľuďom, ktoré projekt zastrešuje, dostane BILLA potravinovú kartu na celý jeden rok, čo výrazne odľahčí rodinný rozpočet. K pomoci sa pridáva aj spoločnosť Penam, dlhodobý partner projektu – pre pani Nikolu a synčeka Jakubka zabezpečí chutné pekárenské výrobky. „Ďakujeme vám, je to pre nás veľký dar. To, že nám pomáhate, je od vás krásne gesto,“ povedala mladá mamička.