1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. Život v maringotke nie je pre deti

Život v maringotke nie je pre deti

Pani Monika s manželom mali v živote šťastie – vychovávajú osem detí. Čím viac členov však domácnosť má, tým viac peňažných výdavkov a postupne sa nabaľujúcich dlhov vzniká. Mnohopočetnej rodine preto pomôže CHLEBODARCA.


Hovorí sa, že deti sú dar. Tieto slová by určite potvrdila aj pani Monika z Rožňavy, ktorá sa spolu s partnerom stará o osem detí. Hoci otec chodí do práce, na uživenie všetkých členov domácnosti jeho príjem nestačí. Desaťčlenná rodina momentálne žije v maringotke. Z domu, kde bývali predtým, ich kvôli podlžnostiam na nájomnom vysťahovali. Maringotka rodine vôbec nevyhovuje, nie je v nej dostatok súkromia ani priestoru na učenie pre sedem školopovinných detí. Komplikovaná je v takomto provizórnom obydlí aj základná hygiena.


Rodičia sa snažia o to, aby sa z tejto nelichotivej situácie dostali. Aktívne spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi, ktorí im pomáhajú aj pri bežných činnostiach, napríklad pri nákupoch potravín. Ak pani Monika s partnerom splatia dlh 2000 eur na komunálnom odpade, budú môcť požiadať o mestský sociálny byt, ktorý by im výrazne zvýšil kvalitu bývania. Keď o niekoľko mesiacov príde pani Monika o rodičovský príspevok na najmladšie, trojročné dieťa, sociálni pracovníci jej tiež pomôžu s hľadaním práce. Zlú rodinnú situáciu by z veľkej časti vyriešilo aj to, ak by školáci boli na internáte. Zabezpečené by v ňom totiž mali všetky potreby a neprišli by ani o väzby s rodičmi, pretože počas víkendov by boli vždy doma. Cieľom rožňavských sociálnych pracovníkov je postaviť túto rodinu na nohy, aby postupne bola schopná fungovať aj bez ich pomoci.


Veľkej rodine pani Moniky pomôže projekt CHLEBODARCA. Školákom uhradí bývanie a stravu na internáte, kde sa podučia novým návykom a zručnostiam, a tak dostanú šancu na lepšiu budúcnosť. Projekt okrem toho rodine daruje potravinovú BILLA kartu, ktorá im poslúži celý jeden rok. Pravidelný prísun pekárenských výrobkov zabezpečí pre pani Moniku a jej blízkych spoločnosť Penam, partner CHLEBODARCU. „Je to pre nás veľká pomoc. Vďaka vám naše deti získajú na internáte nové základy, na ktorých môžu v budúcnosti stavať. Ďakujeme,“ povedala pani Monika.