1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. Keď otcovi-jednorodičovi nemá kto pomôcť

Keď otcovi-jednorodičovi nemá kto pomôcť

Pán Ľuboš to v živote nemá jednoduché. Kvôli pandémii prišiel o prácu, a preto už nezvláda pokrývať ani bežné výdavky. Navyše ostal sám na svoju dcérku, o ktorú jej mama nejaví takmer žiadny záujem.


Ľuboš zo Serede (51) je jedným zo 150 000 slovenských jednorodičov. Keďže sa v ničom nemôže spoľahnúť na podporu partnerky, všetky povinnosti, od zabezpečenia financií až po starostlivosť o domácnosť, spočívajú iba na jeho pleciach. Ľuboš býva so svojou desaťročnou dcérou Ninkou, o ktorú sa stará najlepšie, ako vie. Sám ju vychováva už osem rokov. Mama sa s Ninkou stretáva raz mesačne, no inak sa o dievčatko nezaujíma.


Život pánovi Ľubošovi veľmi skomplikovala pandémia koronavírusu. Prišiel kvôli nej o prácu v potravinovom reťazci a viac ako rok je nezamestnaný. Jeho príjmy po výpovedi predstavovala iba podpora v nezamestnanosti. Momentálne poberá dávku v hmotnej núdzi vo výške 140 eur. Okrem toho mu štát vypláca aj rodinné prídavky a od expartnerky dostáva na dcérku výživné 100 eur mesačne. Pandemickú „OČR-ku“ a SOS dávku mu úrady zamietli. Keďže príjem rodiny je extrémne nízky, pán Ľuboš nie je schopný pokrývať ani jej základné potreby a výdavky. S platením nájmu za byt mu pomáhajú dobrí priatelia. Hoci sa tento Seredčan nevzdáva a aktívne si hľadá prácu, stretáva sa s odmietnutím. Prekážkou pre potenciálnych zamestnávateľov je Ľubošov vyšší vek a jeho neflexibilita pracovať v noci, keďže by malú Ninku nemal kto postrážiť.


Pomocnú ruku v ťažkej životnej situácii podáva pánovi Ľubošovi projekt CHLEBODARCA. V spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ zabezpečí pre túto neúplnú rodinu komplexnú odbornú, ale aj humanitárnu pomoc. Projekt tiež pánovi Ľubošovi poskytne kariérne poradenstvo, aby sa ľahšie dokázal uplatniť v pracovnej oblasti. Rodina tiež od CHLEBODARCU dostane potravinovú BILLA nákupnú kartu na celý jeden rok. Pomôže tiež spoločnosť Penam, ktorá pre Ľuboša a jeho dcérku zadováži prísun pekárenských výrobkov.