1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. Z rodiny si pamätá iba násilie, svojim deťom by však dala všetko

Z rodiny si pamätá iba násilie, svojim deťom by však dala všetko

Moldava nad Bodvou. Pani Judita vie, aké náročné je vyrastať v násilníckej rodine. Aj na základe bolestných skúseností z vlastnej mladosti by nikdy nedopustila, aby sa v podobnej situácii ocitli jej deti.


Judita z východného Slovenska je na svoje dve deti, 18-ročného syna a 15-ročnú dcéru, úplne sama. Bez pomoci ich vychováva od ich útleho detstva. Otec sa o deti dlhodobo nezaujíma a ani ho nemajú oficiálne zapísaného v rodných listoch. Jednorodičovstvo však nie je pre pani Juditu jedinou náročnou situáciou v živote. Pochádza totiž z dysfunkčnej rodiny, v ktorej jej psychicky aj fyzicky ubližoval nevlastný otec. Z domácnosti násilníka Judita nakoniec ušla, no dodnes si z tohto neľahkého obdobia nesie následky a traumy.


Osamelá mama je kvôli problémom s chrbticou momentálne práceneschopná, a tiež slabá a vyčerpaná. Hoci ukončila stredné odborné učilište, po škole nemala priveľa pracovných skúseností. Po zlepšení zdravotného stavu však odhodlaná mama plánuje za každú cenu prácu si nájsť, pretože rodina nutne potrebuje financie. Už dlhšie tiež žiada o invalidný dôchodok. V súčasnosti Judita poberá dávku v hmotnej núdzi, ktorá na zabezpečenie plnohodnotného života ani zďaleka nestačí. Osamelá mama a jej deti aktuálne bývajú v podnájme v rodinnom dome, o ktorý sa delia s Juditinou kamarátkou. Tá im aj finančne pomáha s platením nájmu. Juditina dcéra nie je so súčasným zdieľaným bývaním spokojná, a preto medzi ňou a jej mamou často vznikajú hádky. Hoci rodina už od roku 2018 žiada o pridelenie sociálneho bytu, zatiaľ jej úrady vyhovujúce ubytovanie neponúkli. Jediný muž v rodine, Juditin syn, si hľadá brigádu, aby sa mohli mať lepšie.

Pani Judite z Trebišova pomôže projekt CHLEBODARCA pod záštitou o. z. BILLA ľuďom. Rodinný rozpočet výrazne odľahčí potravinová BILLA karta, vďaka ktorej budú mať zabezpečené nákupy na jeden celý rok. V spolupráci s n. o . JEDEN RODIČ projekt Judite poskytne komplexnú odbornú pomoc, vrátane sociálneho a právneho poradenstva. Vysporiadať sa so zložitou minulosťou pomôže osamelej mame profesionálny psychológ, ktorý ju tiež bude pozitívne motivovať riešiť súčasné problémy. Projekt pre Juditu zabezpečí aj finančné poradenstvo a pomôže jej s vybavovaním invalidného dôchodku. Partner CHLEBODARCU, spoločnosť Penam, zas rodine poskytne prísun kvalitných pekárenských výrobkov.  „Po všetkom, čím som si prešla, si vašu pomoc nesmierne vážim. Ďakujem vám veľmi pekne, že podávate pomocnú ruku mne aj mojim deťom. Je to šanca na nový život. Verím, že sa nám vďaka tomu aj zlepšia vzťahy v rodine,“ poďakovala projektu CHLEBODARCA pani Judita.