1. home
  2. ...
  3. Chlebodarca
  4. 3. ročník
  5. S deťmi musela vyžiť z 50 eur na mesiac

S deťmi musela vyžiť z 50 eur na mesiac

Čadca, december 2021. Jednorodičovstvo a chudoba. Takejto zložitej situácii bola dlhodobo vystavená pani Jarmila, ktorej súd kvôli nevhodným podmienkam odobral deti zo starostlivosti.


Jarmila je osamelá mama z Kysúc, ktorá si už v živote preskákala všeličo. So svojimi dvomi dcérami, Natáliou (11) a Luciou (14), žila v krízovom centre. Hoci Jarmila pre rodinu po čase našla vhodnejšie bývanie – prenajala si jednoizbový byt –, kvôli nedostatočnému finančnému a sociálnemu zabezpečeniu jej súd vzal deti z opatery. Dcéry momentálne bývajú v detskom domove a koncom januára sa pani Jarmila dozvie, či jej ich štát vráti do starostlivosti. Odhodlaná mama robí všetko pre to, aby deti získala späť. Zamestnala sa v automobilovom priemysle, kde manuálne pracuje s výrobnými súčiastkami. Zo mzdy riadne hradí nájomné aj energie. Stav, keď rodina musela vyžiť z 50 eur na mesiac, by sa tak už nemal opakovať.


So zabezpečením financií sa pani Jarmila musí spoľahnúť iba sama na seba. Otec Natálie a Lucie sa o svoje deti nezaujíma. Výživné na dcéry neposlal pani Jarmile už dva roky, čo predstavuje sumu takmer 1 500 eur. Keďže tento dlh naďalej rastie, situáciu pomáha osamelej mame vyriešiť jej priateľka prostredníctvom Centra právnej pomoci. Keďže ešte donedávna si Jarmila nemohla dovoliť uhradiť mobilný telefón ani internet, pri komunikácii s úradmi sa vždy mohla obrátiť na ochotnú priateľku.


V nezávideniahodnom životnom období pomôže pani Jarmile projekt CHLEBODARCA pod záštitou o. z. BILLA ľuďom. Vďaka potravinovej karte bude mať osamelá mama na 12 mesiacov zabezpečené nákupy v ktorejkoľvek predajni BILLA, čo jej značne odľahčí peňaženku. Projekt tiež uhradí nájomné na bývanie a poskytne príspevok na školské potreby pre deti, oblečenie, vitamíny či ďalšie nevyhnutné veci. Pani Jarmilu a jej dcéry rovnako podporí partner projektu. Spoločnosť Penam im zabezpečí pravidelnú zásobu pekárenských produktov.  „Bez vašej pomoci by som sa z mojej zložitej situácie nikdy nedostala. Verím, že aj vďaka vám sa mi podarí získať dcéry späť do vlastnej starostlivosti. Už sa veľmi teším, keď budeme bývať znova všetky spolu. Z celého srdca vám ďakujem,“ povedala pani Jarmila.