Main Content

Spoločenská zodpovednosť

Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016, aby zastrešilo neustále pribúdajúce aktivity spoločnosti BILLA v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Hlavnou náplňou združenia je podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA sústredením sa na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriavame na spájanie zamestnancov, obchodných partnerov ako aj širokej verejnosti. Všetky podporované aktivity sú prehľadne rozdelené do podpory štyroch základných pilierov podľa ich jednotlivých zameraní.

Podpora komunít

Podpora komunít

Spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V rámci prevencie kontrolujeme zrak deťom v škôlkach, asistujeme nevidiacim zákazníkom v našich predajniach a podporujeme finančnú zbierku pre vodiace psy.

Ľudia v núdzi

Ľudia v núdzi

Predajom chleba podporujeme rodiny v núdzi, pomáhame aj interne našim zamestnancom v neľahkej životnej situácii, dlhodobo podporujeme deti a zareagovali sme aj počas nedávnej koronakrízy.

Šport a zdravá strava

Šport a zdravá strava

Prostredníctvom športových ambasádorov motivujeme verejnosť k pohybu, sme partnerom Slovenského olympijského a športového výboru, podporujeme OH v Tokiu a športujeme aj u nás v BILLA.

Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť

Sledujeme trendy v ekológii, podporujeme elektromobilitu, recykláciu a znižovanie plastov, dbáme na zelenú energetickú politiku.

Členovia o. z. BILLA ľuďom:

Predseda predstavenstva:
Ing. Tomáš Staňo, finančný riaditeľ spoločnosti BILLA

Podpredsedníčka predstavenstva a manažérka CSR projektov:
Mgr. Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA

Potešíme sa, ak nášmu občianskemu združeniu venujete 2 % zo svojich daní. Využijeme ich na podporu našich projektov. Prosím, do vyhlásenia o zaplatení dane napíšte tieto naše údaje:

Kontaktné údaje o. z. BILLA ľuďom:

Obchodné meno (názov): BILLA ľuďom
Právna forma: občianske združenie
IČO: 50525697
Sídlo: Bajkalská 19/A 821 02 Bratislava

Ak máte otázky ohľadne práce nášho združenia alebo k jednotlivým projektom, napíšte nám na billaludom@billa.sk. Občianske združenie BILLA ľuďom nájdete aj na Facebooku.