Main Content

Energetická politika

BILLA v novootvorených a zrekonštruovaných predajniach využíva ekologický systém chladenia a uzatvárateľné chladiace vitríny s dverami, ktoré okrem 30 % zníženia produkcie emisií udržujú kvalitu ponúkaných potravín na najvyššej úrovni. Využívajú výlučne ekologické chladivá šetrné k životnému prostrediu. Do ovzdušia sa tak, vďaka ekologickej premene supermarketov BILLA, dostane menej oxidu uhličitého.

V januári 2016 sme začali s procesom zavádzania systému riadenia energie (Energy Management System) podľa normy 50001 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO. Táto norma je medzinárodne najviac uznávaným nástrojom riadenia pre zvyšovanie energetickej účinnosti v organizáciách akéhokoľvek typu a cieľom je zaviesť systém a poriadok do každodenných činností. Zavedenie tejto normy signalizuje, že spoločnosť berie vážne zodpovednosť voči terajšej aj budúcim generáciám. V roku 2017 bol proces zavedenia úspešne ukončený a spoločnosť BILLA disponuje certifikátom. Udržiavanie tejto normy je každoročne auditované internými a externými audítormi.

S implementáciou normy 50 001 prijala spoločnosť BILLA energetickú politiku, ktorou sa zaväzuje využívať najmodernejšie technológie a zvyšovať tak energetickú efektívnosť. V súvislosti s prijatím energetickej politiky si BILLA stanovila ambiciózne ciele – medzi rokmi 2012-2022 znížiť spotrebu elektrickej energie na m2 predajnej plochy o 20% a znížiť emisie CO2 o 30%. V rámci snahy dosiahnutia stanovených cieľov rekonštruujeme kotolne, prípadne ich rušíme a využívame odpadové teplo z chladenia na vykurovanie a prípravu teplej vody. Na našich predajniach postupne inštalujeme dvere na chladiace vitríny a kompletne meníme osvetlenie za LED.

Ekologické riešenia a solárny systém

BILLA sleduje aktuálne ekologicko-technické trendy a snaží sa ich podľa možností implementovať do svojho podnikania. V novootvorených a zrekonštruovaných predajniach využíva ekologický systém chladenia a uzatvárateľné chladiace vitríny s dverami, ktoré okrem 30 % zníženia produkcie emisií udržujú kvalitu ponúkaných potravín na najvyššej úrovni. Využívajú výlučne ekologické chladivá šetrné k životnému prostrediu. Vďaka týmto opatreniam sa do vzduchu dostane menej oxidu uhličitého.

Centrálnu budovu spoločnosti BILLA na Bajkalskej ulici vrátane priľahlej predajne zásobuje teplou vodou nový ekologický solárny systém. Špeciálna konštrukcia na streche obsahuje 15 kusov fototermických panelov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na teplo. To následne zohrieva vodu v akumulačných nádržiach. Systém obsahuje dve nádrže s objemom 1000 litrov a jednu s objemom 700 litrov. Teplá voda slúži pre celú budovu a to nielen na bežnú spotrebu, ale aj na vykurovanie. Celú budovu bolo preto možné odpojiť od doterajšieho dodávateľa tepla a prispieť tak k zníženiu uhlíkovej stopy. Solárny systém dokáže pracovať aj v obdobiach s nižším slnečným svitom, prípadne je možné systém doregulovať prostredníctvom malého vyhrievacieho telesa na elektrickej energie. Oproti doterajšiemu systému sa podarí ročne usporiť 8 284 kg emisií CO2.