1. home
  2. Pre verejnosť a médiá
  3. Kontakt pre médiá a tlačové správy
  4. Znepokojivé čísla: očné poruchy u malých detí sa objavujú stále častejšie. Odborníci varujú, že situácia bude ešte horšia.

Znepokojivé čísla: očné poruchy u malých detí sa objavujú stále častejšie. Odborníci varujú, že situácia bude ešte horšia.

Za ostatný rok zachytili odborníci očnú poruchu približne u každého piateho dieťaťa. Vyplýva to z výsledkov analýz programu „Zdravé oči už v škôlke“, ktorého meraním vlani prešlo takmer 21-tisíc detí v 400 materských školách. Pomocou špeciálnych vyšetrení vedia odborníci u detí odhaliť ďalekozrakosť, tupozrakosť či nerovnomerné zakrivenie rohovky.


U detí v predškolskom veku je zachytenie zrakovej odchýlky laickým okom rodiča prakticky nemožné.  Cieľom preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“, financovaného z prostriedkov o. z. BILLA ľuďom, je preto prevencia a včasná diagnostika prípadných odchýlok a ochorení vo veku, keď je jednotlivé poruchy ešte možné podchytiť či úplne zvrátiť. Za päť rokov sa Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spolu so spoločnosťou BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom podarilo skontrolovať zrak takmer 86 000 deťom po celom Slovensku. Úspešný preventívny program už zajtra spustí svoj 6. ročník, do ktorého sa materské školy môžu zaregistrovať a absolvovať skríningové meranie.


Pred nami je 6. ročník programu Zdravé oči už v škôlke, v ktorom sme si dali za cieľ zmerať zrak 20 000 predškolákom. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto užitočného projektu, ktorý v mnohých prípadoch dokáže deťom pomôcť k plnohodnotnému dospeláckemu životu bez okuliarov. Rodičom podávame pomocnú ruku a zároveň tým skvalitňujeme život dorastajúcej generácie,“ povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom, ktorá zároveň dodáva: „Motivácia k zdravšiemu životnému štýlu, prevencia a starostlivosť o seba a svojich blízkych je pre nás v BILLA zásadná. V rámci aktivít o. z. BILLA ľuďom dlhodobo spolupracujeme s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb, kde sme pomohli skvalitniť vyšetrenia zakúpením viacerých špecializovaných prístrojov. Pomôcť nevidiacim sa snažíme aj prostredníctvom našich projektov Nákupný asistent či Štvornohé oči,“ dodáva J. Gregorovičová.


Silná odozva rodičov na bezbolestné meranie zraku

Vyškolení odborníci programu „Zdravé oči už v škôlke“ navštevujú materské školy po celom Slovensku a pomocou autorefraktometra vedia odhaliť ďalekozrakosť, tupozrakosť či nerovnomerné zakrivenie rohovky. Samotná procedúra skríningového merania je veľmi jednoduchá a bezbolestná. Zámerne prebieha v známom prostredí materskej školy, čo deti zbavuje strachu a stresu. Každý škôlkar, ktorý sa zapojí do programu, dostane potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát  obsahuje namerané zrakové parametre a prípadné odporúčania na ďalšie vyšetrenia u očného lekára. Odozvy od rodičov škôlkarov sú veľmi pozitívne.


Program „Zdravé oči už v škôlke“ si veľmi pochvaľuje aj slovenská športová strelkyňa a olympijská medailistka Zuzana Rehák-Štefečeková: „Ako športovkyňa, a dnes už aj ako mama, viem, aké sú zdravie a zrak dôležité. Sama som mala možnosť toto meranie s mojím synom absolvovať a, žiaľ, nebolo všetko až také pozitívne, ako sme očakávali. Veľmi sa mi páči, že dieťa pri meraní neprežíva žiaden stres, ako to býva u bežných lekárov (myslím si, že už čakáreň na deti nepôsobí priaznivo). Veselý prístroj v tvare smejka príde priamo do škôlky spolu so super tetami, do prirodzeného prostredia detí, kde môžu absolvovať bezbolestné vyšetrenie. To často odhalí skryté chyby oka, ktoré nám dieťa samo nepopíše.“


Zlý zrak nebolí

Do šiestich rokov nevedia naši najmenší sami vyhodnotiť, či ich oči fungujú tak, ako by mali. Rovnako ani najstarostlivejší rodič voľným okom nemusí zachytiť začínajúce sa problémy. Preto sa program „Zdravé oči už v škôlke“ zameriava práve na skupinu predškolákov. „Prevencia a starostlivosť o zrak má obrovský význam aj z dôvodu, že až 80 % všetkých vnemov zachytávame práve očami. Do šiestich rokov veku dieťaťa je možné odhaliť začínajúce sa očné poruchy a ochorenia. Rodičia sami veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov. Dieťa nevyhodnotí, že niečo nie je v poriadku a skutočný stav sa následne prejaví až nástupom do školy, kde je na zrak dieťaťa kladená väčšia záťaž. Vtedy už ale môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro,“ konštatuje MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.


Štartuje registrácia do 6. ročníka

Za päť rokov existencie bolo v programe „Zdravé oči už v škôlke“ vyhotovených viac ako 13 000 odporúčaní na návštevu detského oftalmológa. „Včasná diagnostika s certifikátom pre detského oftalmológa, ako aj meranie v známom bezpečnom prostredí – toto sú atribúty, v ktorých spočíva výnimočnosť programu Zdravé oči už v škôlke. Zo skúsenosti vieme, že predškolské zariadenia veľmi vítajú možnosť zapojenia sa. Som veľmi rada, že aj v tomto školskom roku budú môcť materské školy naprieč celým Slovenskom využiť príležitosť a  pozvať odborníkov do svojho mesta, do svojej škôlky,“ skonštatovala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.


Materské školy sa môžu do 6. ročníka projektu „Zdravé oči už v škôlke“ registrovať od piatka 21.10.2022 na tejto adrese: https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/