1. home
  2. Pre verejnosť a médiá
  3. Kontakt pre médiá a tlačové správy
  4. Viac ako 30 000 € z Vianočnej lotérie BILLA poputuje na pomoc jednorodičom v núdzi

Viac ako 30 000 € z Vianočnej lotérie BILLA poputuje na pomoc jednorodičom v núdzi

Pred a počas najkrajších sviatkov roka potešila BILLA svojich zákazníkov vianočnou lotériou s atraktívnymi cenami. Spoločnosť túto príležitosť zároveň zmysluplne prepojila s charitatívnym projektom CHLEBODARCA, ktorý zastrešuje o. z. BILLA ľuďom. Na pomoc ďalším osamelým rodičom v núdzi tak poputuje viac ako 30 000 €.


Ak zákazník urobil v ktorejkoľvek predajni BILLA nákup v hodnote 20 €, automaticky bol odmenený žrebom Vianočnej lotérie. Za každý vydaný žreb spoločnosť BILLA venovala jeden cent na pomoc osamelým rodičom v núdzi, vďaka čomu projekt CHLEBODARCA môže v roku 2022 podporiť navyše ďalšie jednorodičovské domácnosti. „Aj bežné každodenné situácie môžu byť náročné, ak má domácnosť, výchovu a starostlivosť o deti na starosti len jeden rodič. Zvládať všetko sám je bez podania pomocnej ruky niekedy nemožné. Pomáhať jednorodičom v núdzi bola preto pre nás jasná voľba. Chlebodarcu sa počas celého roka, pri rôznych príležitostiach, snažíme prepájať aj s inými projektami spoločnosti, aby sme dokázali pomôcť väčšiemu počtu jednorodičovských rodín,“ vysvetľuje Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA a predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.


Vianočná lotéria bola jedným z projektov spoločnosti, ktorý navýšil podporu pre tieto rodiny v projekte CHLEBODARCA. Zákazníci svojimi vianočnými nákupmi v predajniach BILLA tak navyše zlepšia život ďalším ôsmim jednorodičovským rodinám. Toto silné sociálne posolstvo však nie je iba sezónne. Hrdým CHLEBODARCOM sa zákazníci BILLA svojim nákupom môžu stať počas celého roka. „Oceňujeme spoluprácu so spoločnosťou BILLA, ktorá si uvedomuje potrebu pomoci jednorodičovským rodinám. Dôležitá je aktivácia celej spoločnosti a osveta tohto problému, ktorá sa uberá želaným smerom práve vďaka projektu CHLEBODARCA. Máme výsledky z prvého ročníka spolupráce s o.z. BILLA ľuďom cez Ročný program komplexnej a systematickej pomoci a spoločne vidíme ako sa kvalita života v týchto rodinách zlepšuje,“ povedala Eva Marková štatutárka n.o. JEDEN RODIČ.


Pomáhame, lebo podpora jednorodičovských domácností je žiadúca
Charitatívny projekt CHLEBODARCA, ktorý zastrešuje o. z. BILLA ľuďom vznikol pred troma rokmi. Jeden cent zo sumy každého predaného chleba putuje na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, pričom zákazník za chlieb neplatí viac, BILLA príspevok z každého chleba venuje zo svojho zisku. „Veľmi pozorne sledujeme spoločenské dianie a situáciu v krajine, čo sa odzrkadľuje aj v našich charitatívnych projektoch. Minulý rok sme ako prví zareagovali rozšírením našej podpory, a podaním pomocnej ruky osamelým rodičom, ktorí sú kvôli nedostatočnej podpore od štátu najviac ohrození negatívnymi dôsledkami pandémie a následnou chudobou. Na Slovensku je momentálne asi 150 000 jednorodičovských domácností, v ktorých vyrastá 200 000 detí, preto sme sa v roku 2022 v projekte CHLEBODARCA rozhodli sústrediť svoju pomoc výhradne už len na jednorodičov v núdzi,“ uviedol T. Staňo.


Výber neúplných domácností, ktoré budú zaradené do projektu Chlebodarca bude na strane odborníkov zo spolupracujúcej n. o. JEDEN RODIČ. Všetky podporené rodiny získavajú BILLA potravinovú kartu na jeden rok, ako aj garantovanú systematickú kariérnu, právnu, finančnú či sociálnu pomoc odborníkov, ktorí budú s rodinami pracovať počas 12 mesiacov podľa individuálnych potrieb jednotlivých domácností. Dlhodobý partner projektu, spoločnosť Penam, zas podporeným rodinám zabezpečí prísun pekárenských výrobkov. V tomto roku sa partnerom CHLEBODARCU stáva aj spoločnosť Berto, ktorá rodinám poskytne mäsové výrobky. Všetky informácie o možnostiach a spôsobe pomoci rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič sú k dispozícii na www.chlebodarca.sk.


O spoločnosti

Spoločnosť BILLA s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje 158 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.
Pre viac informácií navštívte, prosím: www.billa.sk


O občianskom združení BILLA ľuďom

Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA, zamerané na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj širokej verejnosti.


Kontakt
Jana Gregorovičová – podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom
e-mail: j.gregorovicova2@billa.sk
tel.: +421 911 093 530