1. home
  2. Viac je Viac

UPLATNENIE ZĽAVY PO NAZBIERANÍ NÁLEPIEK

Za každých 10 € nákupu v predajniach BILLA dostane zákazník 1 nálepku

Nazbierajte 10 nálepiek a získajte zľavu  10 % na ďalší nákup

Nazbierajte 15 nálepiek a získajte zľavu  15 % na ďalší nákup

Nazbierajte 20 nálepiek a získajte zľavu  20 % na ďalší nákup


 Čím viac nálepiek máte, tým väčšie zľavu získate.


Vyplnenú zbieraciu kartu predložte pri nákupe.

Pri samoobslužnej pokladni je pre uplatnenie zľavy

potrebné privolať asistenta predaja.

Príslušnú zľavu vám odpočíta pokladník.


Zľava je jednorazová, platí na 1 nákup a nemožno

ju kombinovať s iným zľavovými kupónmi.


Akcia sa začína 10. 4. 2024. 

Termín ukončenia zbierania nálepiek, 

ako aj možnosť uplatnenia zliav je 25. 6. 2024.


V rámci jedného nákupu môže byť uplatnená najviac percentuálna 1 zľava.

Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami (napr. zľavou pri rekonštrukcii predajne BILLA a pod.).

Zľavu je možné kombinovať s BILLA Bonus bodmi.

Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar (tovar, ktorý už je predmetom inej zľavy), na výrobky Clever, zľava sa ďalej nedá uplatniť na položky, na ktoré to legislatíva neumožňuje, a tými sú: 

tabakové výrobky a príslušenstvo, vrátane elektronických cigariet, poukážky a darčekové karty BILLA s. r. o., zálohové platby na vratné fľaše a obaly, 

prípadne iné zálohové platby, ak sa uplatňujú, dojčenské prípravky, noviny a časopisy, iné tovary a služby tretích strán, ktorých predaj BILLA sprostredkováva.


Pravidlá spotrebiteľskej akcie