Main Content

Supply chain initiative

BILLA Slovensko sa 8. 6. 2015 pripojila s európskej iniciatíve Supply chain initiative. Týmto krokom sa dobrovoľne zaväzujeme dodržiavať férové obchodné postupy v potravinovom a dodávateľskom reťazci.

Na korektných vzťahoch s našimi dodávateľmi nám záleží.

Sú základným kameňom našej filozofie, pretože bez nich by sme naším zákazníkom nemohli garantovať služby, na aké sú v Bille zvyknutí. Kvalitu, prvotriednu čerstvosť a bohatý sortiment prinášame ľuďom vďaka korektnej a stabilnej spolupráci s našimi dodávateľmi.


Konštruktívny dialóg

To je základ každej dobrej spolupráce. K férovým obchodným postupom patrí aj zriadenie kontaktného miesta pre registrovaných obchodných partnerov, kde dostanú priestor na riešenie sporov v prípade, že sa domnievajú, že boli tieto postupy porušené. Túto povinnosť vyplývajúcu z dobrovoľnej iniciatívy sme si splnili zriadením kontaktnej skupiny, na ktorú sa dodávatelia môžu pri riešení sporov s dôverou obrátiť. Podnety je možné zasielať na ktorúkoľvek z nasledujúcich e-mailových adries:

Ingrid Kužlíková, Operative director

e-mail: i.kuzlikova@billa.sk

Štefan Kovács, Head of Category management Fresh Food

e-mail: s.kovacs@billa.sk

Radoslava Mračnová, právnik

e-mail: r.mracnova@billa.sk

Ing. Tomáš Staňo, CFO
e-mail: t.stano@billa.sk

SCI@rewe-group.com