Main Content

Milý zákazník, veľmi si vážime Váš názor a záleží nám na tom, aby práve on spoluvytváral a bol súčasťou rozhodnutí spoločnosti BILLA. Staňte sa naším stálym respondentom prostredníctvom On line panela a registrujte sa pomocou Prihlasovacieho formulára na On line Panel.

Pri účasti v Online Paneli Vám budeme v nepravidelných intervaloch zasielať e-mailom prieskum formou webového dotazníka. Dotazník bude vždy anonymný a získané údaje budú použité len na účely prieskumu. Odpovede sa nebudú priamo spájať s Vašou osobou. Vopred sa Vám chceme poďakovať za Váš drahocenný čas a názor.

Váš BILLA tím

Zoznam výhercov darčekovej karty

V mesiaci júl ste s nami súťažili o darčekové karty v hodnote 30 EUR. Zo všetkých súťažiacich sme vyžrebovali výhercov.

Zoznam výhercov