1. home
  2. Pre verejnosť a médiá
  3. Kontakt pre médiá a tlačové správy
  4. BILLA v novej komunikácii vyzýva ľudí, aby spoznali svoje kvality

BILLA v novej komunikácii vyzýva ľudí, aby spoznali svoje kvality. Slováci si totiž o sebe myslia, že sú priemerní

Slováci sú výnimočný národ, ktorý vďaka svojej pracovitosti a húževnatosti prerazil vo svete v mnohých oblastiach. Napriek tomu väčšina ľudí pokladá samých seba za priemerných a iba každý piaty Slovák sa považuje za výnimočného. Viac ako polovica ľudí pritom nevie určiť, v čom spočívajú kvality obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť BILLA. Hoci ľudia na Slovensku o sebe pochybujú, ich osobnostných aj národnostných kvalít si je BILLA plne vedomá. Vo svojej novej komunikačnej kampani preto inšpiruje zákazníkov, aby spoznali svoje kvality, boli na ne hrdí a neskrývali ich pred okolím. Tému kvalít BILLA v kampani prirodzene prepája so svojim pôsobením, pričom pozornosť upriamuje na fakt, že je odborníkom na potraviny a vyzná sa v ich kvalite. Hlavnou tvárou kampane sa stala úspešná slovenská herečka Gabriela Marcinková, známa aj z hollywoodskych filmov.


Storočia v područí iných národností, nedozretá demokracia. Aj to sú faktory, ktoré prispievajú k dnešnému sebahodnoteniu obyvateľov Slovenska. Októbrový prieskum* agentúry 2muse vypracovaný pre spoločnosť BILLA zistil, že viac ako tri štvrtiny ľudí (78 %) si o sebe myslia, že sú priemerní. Za výnimočných pokladá samých seba pätina Slovákov (19 %). „V prieskume sme tiež zistili, že viac ako polovica ľudí nevie určiť, v čom sa ukrývajú kvality Slovákov. Ľudia, ktorí to vedia, ako kvality slovenského obyvateľstva najčastejšie určili pracovitosť, dobrosrdečnosť, ale aj skromnosť, vynaliezavosť či hrdosť,“ uviedol sociológ Michal Vašečka. Slováci sú hrdí najmä na ich osobnostné kvality a dosiahnuté vzdelanie. Zlepšiť by sa chceli predovšetkým v zdravom životnom štýle, sebarozvoji a stravovacích návykoch. Podľa Michala Vašečku sa obyvatelia Slovenska vyznačujú prehnanou sebakritickosťou v porovnávaní sa s ostatnými štátmi v Európe: „Je to spôsobené špecifickosťou Slovenska ako krajiny, ktorá iba teraz uzatvára proces budovania národnej identity a populácia sa nevyznačuje konsenzom o dôležitých udalostiach svojej histórie, postavách národných dejín i celkovej vízie pre krajinu. V hodnotení sa prejavujú i doznievajúce pocity bývalého plebejského národa, ktorého hodnotou v minulosti bola otázka prežitia a neskôr zabezpečenia si blahobytu. Ašpirácie ľudí na Slovensku sa v 21. storočí zmenili, no archetypy myslenia z minulosti sú stále prítomné v sebahodnotení ľudí.


Slováci majú na viac

Hoci množstvo ľudí sa nad svojimi kvalitami nezamýšľa a neprezentuje sa nimi, inak to vidí spoločnosť BILLA. Tá je si vedomá toho, že Slovensko je krajinou s bohatou históriou, tradíciami, rozmanitou prírodou a cieľavedomými obyvateľmi, ktorí nemajú dôvod uspokojiť sa s priemerom. Motivovať ľudí k pozitívnejšiemu sebahodnoteniu a napĺňaniu ich potenciálu je cieľom novej komunikačnej kampane spoločnosti BILLA. „Slovákov v nej inšpirujeme k tomu, aby neskrývali svoje kvality. Sme snaživý a pracovitý národ, ktorý môže dosiahnuť čokoľvek. Sme lepší, ako si myslíme, preto buďme hrdí na kvality, ktoré máme,“ povedala Albena Georgieva, COO BILLA. Hlavnou tvárou kampane sa stala herečka Gabriela Marcinková, ktorá je výborným príkladom slovenského úspechu. Vďaka svojmu talentu, ako aj tvrdej práci, sa už v mladom veku dokázala presadiť v centre filmového priemyslu, v Hollywoode. „Spoločnosť BILLA dlhodobo uznávam aj v súkromnom živote, preto je pre mňa zaujímavé a veľmi prínosné stať sa súčasťou tejto značky,“ povedala Gabriela Marcinková.


BILLA je odborníkom na kvalitu

Tak, ako sa kvality ukrývajú v každom obyvateľovi Slovenska, je kvalita všadeprítomná aj v predajniach BILLA. Slováci si zaslúžia len tie najlepšie potraviny a služby, čo im BILLA poskytuje už 30 rokov. Svoje líderstvo v ponuke kvalitných produktov a výborného zákazníckeho servisu potvrdzuje aj mottom novej kampane – „V kvalite sa vyznáme“. Spolu so sloganom sa po rokoch zmenilo aj logo spoločnosti. V novej kampani BILLA spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí – so známymi šéfkuchármi Jaroslavom Žídekom a Andreom Enom, odborníkmi na výživu Borisom Bajerom a Nikoletou Šimonovou, ako aj so someliérkou Beátou Vlnkovou. Prostredníctvom týchto osobností bude BILLA pomáhať Slovákom, aby vedeli rozlíšiť kvalitu od priemeru a z nákupov si domov prinášali iba tie najlepšie potraviny. „Edukácia Slovákov v oblasti kvalitných potravín je jednou z našich priorít. V BILLA sa v kvalite vyznáme, preto našim zákazníkom vieme vždy odborne poradiť s výberom konkrétnych surovín – či už je ich preferencia založená na zložení, pôvode alebo chuti produktov. Pri nákupoch v našich predajniach majú spotrebitelia istotu, že sa im dostane kvality, ktorú hľadajú,“ uviedla Albena Georgieva.


* Prieskum Expertnosť a kvalita vypracovala pre spoločnosť BILLA v októbri 2023 na vzorke
506 respondentov agentúra 2muse na základe kvantitatívneho ad-hoc prieskumu realizovaného formou online panela s riadeným prístupom. Zber dát prebiehal v termíne 12. – 16. 10. 2023.